Karta som visar avspärrningarna i centrala Luleå

Delar av centrala Luleå kommer att spärras av 29-31 maj. Kartan med rödmarkeringar visar en ungefärlig bild av vilka områden som berörs. (Bild: Polismyndigheten)

Toppmötet i Luleå 30–31 maj

Den 30–31 maj genomför EU:s och USA:s handels- och teknikråd ett möte i Luleå. Under veckan kommer det att vara avspärrningar och störningar i trafiken i centrum.

  • Avspärrningar: Flera gator i området runt Kulturens hus kommer att spärras av under perioden 29–31 maj. Flera busshållplatser i centrum kommer att stängas av och bussarna åker andra vägar. Kulturens hus kommer att vara stängt 28–31 maj.

  • Res i god tid: Om du under dessa dagar har viktiga tider att passa, tänk på att resa i god tid. Framkomligheten i Luleå centrum och vägarna till Luleå airport kommer att vara påverkade. Det kan komma snabba förändringar och vägar som med kort varsel stängs av.

  • Närboende: Du som bor i området som påverkas av avspärrningarna kommer att ha tillträde till din bostad, dock kan avspärrningarna påverka möjligheten att parkera i närheten av bostaden.

  • Hemtjänst och trygghetslarm: Avspärrningarna kommer inte att påverka hemtjänst, trygghetslarm eller andra vårdrelaterade besök.

Läs mer om hur framkomligheten i Luleå påverkas

Mer om mötet och Sveriges ordförandeskap i EU

Mötet i Luleå är det fjärde mötet inom handels- och teknikrådet mellan EU och USA (TTC). Som ordförande i EU är Sverige värd för mötet. I mötet deltar bland annat USA:s utrikesminister Antony Blinken, andra ministrar från USA, höga tjänstemän från EU och tre ministrar från Sveriges regering. Nivån på mötet innebär att Polismyndigheten kommer att vidta olika säkerhetsåtgärder.

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader planerar och leder arbetet i ministerrådet.

Sidan uppdaterades den 26 maj 2023