Forskning och utveckling bild

Foto: Joakim Höggren, Luleå kommun

Forskning & utveckling

Luleå tekniska universitets utbildningar och företagsnära forskning har bidragit till att Luleå utvecklats till en av Sveriges tillväxtkommuner och utvecklingen av många internationellt framgångsrika företag

Luleå tekniska universitet

Universitetet har ett brett utbildningsutbud: teknik, samhällsvetenskap, humaniora, lärande, hälsa, musik, media och teater.

Vid universitetet finns 25 centrumbildningar. En centrumbildning vid Luleå tekniska universitet är en särskild formad organisationsstruktur för nära samverkan mellan universitetet och externa parter inom näringsliv och/eller offentlig sektor med syftet att utveckla och nyttiggöra kompetens inom ett visst verksamhetsområde genom forsknings- och/eller utvecklingsprojekt.

Institut och noder

Swerea MEFOS

Swerea MEFOS är ett institut som bedriver strategisk och tillämpad forskning inom områdena processmetallurgi, värmning, bearbetning, miljö- och energiteknik för stål- och metallindustrin samt dess råvaru- och utrustningsleverantörer.

Forskning bedrivs i gemensamma projekt med starkt industrideltagande, men även i stor omfattning som uppdragsprojekt. Swerea MEFOS konkurrenskraft grundar sig på kompetens och erfarenhet på högsta internationella nivå, bland annat från försöksverksamhet i halvstor skala samt modellering/simulering.

Telefon: 0920-20 19 00
E-post: mefos@swerea.se
www.swereamefos.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

RawMatters – en av sex europeiska innovationsnoder

Luleå tekniska universitet kommer att leda arbetet med innovation och utbildning inom gruvområdet i Europa.

www.eitrawmaterials.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SICS ICE

Experimentanläggning för megawatt web-scale datacenterteknik i Luleå

www.sics.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster