Luleåregionen karta

I Luleåregionen bor 173 000 invånare och längs Bottenviksbågen, kuststräckan Skellefteå–Uleåborg, finns 600 000 invånare.

Luleåregionen

Luleåregionens storlek samt näringslivets nytänkande och universitetets kraft. Goda kommunikationer och utmärkta boendemiljöer kombinerat med ett rikt utbud av nöjes-, kultur- och fritidsaktiviteter. Det är några exempel på vad som gör Luleåregionen till en attraktiv plats att bo och verka i.

Luleå, med 75 000 invånare, utgör tillsammans med kommunerna Piteå, Boden, Älvsbyn, Kalix och Övertorneå en arbetsmarknadsregion med ungefär 173 000 invånare. Det är den region norr om Uppsala som har flest invånare. Arbetspendlingen inom regionen är omfattande.

Det goda livet

I Luleåregionen hittar du några av landets billigaste kommuner att bo i, samtidigt som den offentliga servicen är mycket god. En viktig tillgång är Sunderby sjukhus som är både lokalsjukhus och länssjukhus. Kulturens hus, med konsertsalar, konsthall och bibliotek, är ytterligare en viktig inrättning och utgör tillsammans med Norrbottensteatern basen för regionens starka kulturutbud.

Som komplement finns ett rikt utbud av elitidrott i arenor som t ex Coop Arena och nybyggda Boden Arena. I Boden finns även landets nordligaste travbana. Det rika och omväxlande fritidsutbudet består t ex av 6 slalomanläggningar, flera golfbanor, omfattande ungdomsidrott och Sveriges nordligaste Skateboardpark. För vattenlekar finns två äventyrsbad (ett i Boden och ett i Piteå) och ett stort antal utebad i hav, sjöar och älvar. Här hittar du även en av Sveriges absolut bästa skärgårdar.

Fyra väl definierade årstider med snörika vintrar och somrar som oftast placerar regionen i toppen av Solligan tillför fritidsmöjligheterna en extra dimension. Luleåregionen är Swedish Laplands största turistiska destination.

Kommunikationer

Kommunikationerna till och från Luleåregionen är utmärkta. Luleå Airport, Luleå hamn och kombiterminalen är dessutom identifierade som nationellt strategiska. Luleå Airport är Sveriges femte största och Norrlands största flygplats med över 1 000 000 passagerare/år och har ca 15 dagliga förbindelser till Stockholm. Flygförbindelser finns även till bl a Umeå, Gällivare och Kiruna. Dessutom finns ett omfattande charterutbud med direktflyg.

Universitet och forskningscentrum

I Luleå finns Sveriges enda tekniska universitet – Luleå tekniska universitet, med ca 13 000 studenter. Universitetet bedriver forskning inom såväl teknik som samhällsvetenskap och humaniora. Universitetets nära samarbete med näringslivet gör att produkt- och kompetensutveckling inom flera områden säkras. Dessutom bedrivs omfattande forskning och utveckling i företag som t ex Ericsson, Mefos (metallurgi), Sicomp (kompositmaterial) och Energitekniskt Centrum. I Piteå ligger Institutionen för musik och medier med 800 studenter samlade i en kreativ miljö kring företagsbyn Acusticum. Här finns företag med inriktning mot ljud, musik, media och upplevelser.

Näringsliv

Näringslivet har en stark grund inom högteknologisk basindustri, men är idag ytterligare stärkt av utbildning och forskning, offentliga och privata tjänster, handel och service samt den kreativa sektorn. Film och design är exempel på nya branscher som växer snabbt och idag arbetar två av tre anställda inom tjänstesektorn. Den eftergymnasiala utbildningsnivån ligger klart över riksgenomsnittet.

Exempel på kända varumärken:

Maxlänk till annan webbplats
Likolänk till annan webbplats
SSABlänk till annan webbplats
Swebolänk till annan webbplats
Bioenergilänk till annan webbplats
Älvsbyhuslänk till annan webbplats
Polarbrödlänk till annan webbplats
SmurfitKappalänk till annan webbplats
Kamilänk till annan webbplats

Läs mer om Luleåregionen

-    Bodenlänk till annan webbplats
-    Piteålänk till annan webbplats
-    Älvsbynlänk till annan webbplats
-    Kalixlänk till annan webbplats
-    Övertorneålänk till annan webbplats