Nyhetsarkiv näringsliv

  • För bättre cybersäkerhet i Luleå

    Teknikkonsultföretaget Combitech etablerar sig i Luleå. Målet är ett 60-tal konsulter inom fyra år. Företaget öppnar sitt kontor på universitetsområdet i augusti. Combitech är en del av försvars- och säkerhetskoncernen SAAB AB.
    Publicerat 2018-06-28
  • Ytterligare ett viktigt steg för Luleå Hamn

    Efter ett förslag från EU-kommissionen ska det europeiska stomnätet för transporter utvidgas så att norra Sverige och Luleå ingår. De så kallade TEN-T-korridorerna föreslås i framtiden omfatta hela Bottniska korridoren som Luleå är en del av.
    Publicerat 2018-06-11