Tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken ska lämna miljörapport

Syftet med att lämna in en miljörapport är att visa hur verksamheten har klarat krav och hänsynsregler i miljöbalken, under det senaste året. I miljöbalken och dess förarbeten nämns specifikt att miljörapporten ska:

  • redovisa hur villkoren har efterlevts
  • stärka egenkontrollen och förbättra tillsynen
  • tillgodose allmänhetens och finansiella aktörers informationsbehov
  • redovisa utsläpp från miljöfarlig verksamhet
  • ge underlag för att bedöma belastningen på miljö såväl från själva anläggningen som från transporter till och från anläggningen och från produkter
  • ge underlag för internationell rapportering.

Miljörapporten ska lämnas in senast den sista mars varje år. Om den kommer in för sent utgår en sanktionsavgift så skicka in den i tid!

Miljörapporten ska lämnas in elektroniskt

Lämna in miljörapporten elektroniskt via Svenska miljörapporteringscentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som Naturvårdsverket driver.

Sidan uppdaterades den 21 september 2021