Arkiv över alla nyheter

Här hittar du ett arkiv över alla nyheter som har publicerats på Luleå kommuns webbplats.

 • Omledning övergångställe Södra Hamnleden


  Från och med lunchtid fredag 25 november stänger vi övergångstället över Södra Hamnleden mellan Varvsgatan och Bangårdsgatan. Anledningen är det pågående arbetet på området kring Småbåtsgatan.
  Publicerat

 • Ombyggnation vid Södra Hamn


  Nu ska Småbåtsgatan byggas om för att öka tillgängligheten på platsen och alla verksamheter och boende i området mellan Tutti-Frutti och nya Kuststaden kommer att påverkas under ett år framöver.
  Publicerat

 • Individuella lunchmenyer – en del i måltidsresan


  Det har påbörjats ett förbättringsarbete med fokus på att få fler barn och elever att gilla maten. En del i det arbetet är att ge måltidspersonalen större möjlighet att påverka måltiderna och vara kreativa. Det innebär att vi går ifrån en gemensam lunchmeny för alla skolor och förskolor från och med Måndag den 7 november.
  Publicerat

 • Ingen plogning längs Porsö Strandstråk vintern 2022/23


  ❄ På grund av pågående restaurering längs Porsö Strand kommer vi inte att ploga gång- och cykelvägen närmast stranden under vintersäsongen.
  Publicerat

 • Luleå Industripark


  SSAB:s nya elektriska ljusbågsugn och valsverk, Talgas nya fabrik för grafitanoder, vätgaslagring för Hybrit, nya malmham­nen, LKAB:s ReeMAP-anläggning för utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Luleå Industripark är epicentrum för den gröna industriella revolutionen.
  Publicerat

 • Arbete Avaviksvägen på Hertsön
  2022-10-17 -- 2023-12-31


  Inom vatten- och avloppsprojektet Östra Länken är det nu dags för arbete vid Hertsön mot Lövskär. Avloppssystemet ska fortsätta längre ut i området, för att göra det möjligt med nya etableringar vid Hertsöfältet.
  Publicerat

 • Vägarbete i byarna snart klara


  Arbetet längs byavägarna på Sakrislundsvägen, Markskogsvägen och Flarkenvägen är i slutfasen och beräknas vara klart fredag 28 oktober.
  Publicerat

 • Direktlänkar till Porsön och Hertsön


  För att göra det enklare att hitta information om de olika bostadsområdena har vi byggt upp startsidor där du kan få samlad information. Inledningsvis är det Porsön och Hertsön som har egna startsidor.
  Publicerat

 • Arbete längs byavägar


  Nu ger vi järnet innan vintern och det betyder att det kommer bli trafikstörningar längs en del byavägar under oktober. Vi förstärker vägarna på bland annat Sakrislundsvägen, Markskogsvägen och Flarkenvägen.
  Publicerat

 • Nystart på Porsön


  Nytt strandstråk. Ny lekskulptur. Ny belysning. Ja, det är sannerligen en nystart som inletts på Porsön vad gäller utformning och upplevelse. Trygghet och gemyt har varit vägledande i projektet där byggstarten skedde i vår och slutmålet hoppas nås under hösten 2023.
  Publicerat

 • Avstängd gång-och cykelväg längs Porsö strand
  2022-09-26 -- 2022-10-31


  Nu påbörjas förbättringsåtgärder på Porsö strandväg. Maskiner och byggtrafik vistas i området under perioden 2022-09-26 tom 2022-10-31
  Vänligen välj en annan väg!
  Arbetet ingår i Luleå kommuns upprustning av Porsön. Entreprenaden utföras av Vägsäk AB.
  Publicerat

 • Nytt utegym på besök i stan


  Önskemålet om fler utegym har ökat och idag har Luleå kommun sju utomhusanläggningar i gång. Och i mitten av september byggs ett åttonde utegym upp vid Luleå älvstrand nedanför Hälsans hus. Utegymmet ingår i en användarstudie och är på tillfälligt besök i stan.
  Publicerat

 • Renovering av Stadsötorget i Gammelstad


  Fram till slutet av oktober kommer det vara besvärligt att ta sig fram på torgytan på Stadsön, Gammelstad. Renoveringsarbetet av torget har nämligen börjat och delar av torget kommer att vara avspärrat under perioden. Omledning för ingång mot centrumbutikerna sker om du följer hänvisningsmarkeringarna.
  Publicerat

 • Trafikstörningar längs Flarkenvägen väntar


  Med start, vecka 35 det vill säga 29 augusti, ska vi utföra arbeten längs Flarkenvägen . Arbetena som är planerade är förstärkning av vägen och byte av vägtrummor under vägytan. Dessvärre innebär arbetet att det kan bli långa väntetider och kommer att bli svårt att passera vägarbetet under vissa skeden.
  Publicerat

 • Därför görs gatorna smalare


  Hög trafiksäkerhet med fortsatt god framkomlighet och billigare drift är honnörsorden för Luleå kommuns förändringsarbete med gatornas utformning i det kommunala vägnätet. Dessutom, inte att förglömma, fördelarna när trafikplanen ses i samverkan med kommunens grön- och dagvattenplaner.
  Publicerat

 • Notviken, Tuna och Mjölkudden - Ett stråk med ekologiska och sociala kvaliteter


  Stengärdsgårdar, historisk industrimiljö och tallar som uppnått hög ålder är tre faktorer som påverkar hur området vid Notviken, Tuna och Mjölkudden ska hanteras.
  Publicerat

 • Ny typ av grus på gång- och cykelväg vid Tuna strand


  Måndag 11 juli öppnar vi upp större delar av gång- och cykelvägen vid Tuna strand. Underhållsarbete sker successivt, och vissa sträcker blir belagda med ett nytt sorts grus, som ska kunna passa fint både för den som går eller cyklar.
  Publicerat

 • Ljus och trygghet viktigt på Porsön


  Luleå kommun, Svenska kyrkan och Lulebo har startat upprustningen av Porsö centrum. Arbetet genomförs i etapper och beräknas vara klart under senhösten 2023. Nu kan vi presentera nästa etapp i arbetet på området.
  Publicerat

 • Visionerna för Boden och Luleå har tagit form


  Nu är de färdiga - idéer för hur framtiden i Boden och Luleå och områdena däremellan skulle kunna se ut om de multidisciplinära team som medverkat i projektet Visioner: i norr fick bestämma. – Vi märker redan att nya samarbeten har tagit form tack vare projektet. Nu ligger utmaningen i att ta visionerna vidare i verkligheten, säger Anne-Lie Granljung, samhällsutvecklingschef på Luleå kommun.
  Publicerat

 • Viktigt att veta inför gatuarbeten på din gata


  Parkering av privata fordonUnder tiden vi arbetar på er gata kommer det ibland att bli svårt att ta sig in /och eller ut från den egna gården.Dessa avstängningar av gårdsinfarter kan sträcka sig från några få timmar till någon dag. Parkering av de egna fordonen måste då ske på annan plats i närområdet.Soptunnor
  Det samma gäller hanteringen av sopkärlen. De kan inte stå inne på gårdsområdet under den tid vi arbetar utanför din fastighet om du inväntar sophämtning den veckan.Försök att anpassa placeringen av sopkärlet för den angivna hämtningstiden.Vi hoppas på förståelse för att vårt arbete med allt vad det innebär.
  Publicerat

 • Nu startar gatuarbetena för i år


  Våren är här och sommaren i antågande vilket betyder att vi drar igång arbetet med att rusta gator, gång- och cykelvägar.
  Publicerat

 • Nu börjar vi städa i Luleå


  Det som göms i snö kommer upp i tö. Och så är fallet - även i år. Trots att det finns 655 skräpkorgar utplacerade på olika platser i Luleå är det många som av någon underlig anledning missar papperskorgarna helt och hållet. Det betyder att vi måste städa stan för hand. Nu i maj startar vi städningen tillsammans med föreningar, så håll ut - snart blir det rent och snyggt igen.
  Publicerat

 • Så här tänker ni om Hertsöheden


  Lokaler för möten och aktiviteter, fotbollsplan för de små barnen, cykelverkstad, gångväg till Hertsö träsk, trygghetsboende, hundpark.Hyresrätter för små lägenheter och radhus. Det är några av idéerna som lyftes på mötet om Hertsöheden som hölls den 4 maj.
  Publicerat

 • Cykelauktion för hållbart resande


  Lördag 7 maj kl. 13.00 auktionerar vi ut 27 begagnade cyklar i befintligt skick. Visning av cyklarna sker på Köpmantorget från klockan 12.00 och auktionen startar klockan 13.00.
  Publicerat

 • Återställning och beläggning vid Örnäsrondellen - störningar för trafikanter av alla slag 2022-05-02 -- 2022-10-31


  Arbetet med återställningen av markytor och gator i området kring Örnäsrondellen, Lövskatan och Svetsargränd startar måndag 2 maj och inleds med förberedelser för de temporära nya busshållplatserna längs Hertsövägen som tas i bruk den 3 maj.
  Publicerat

Senast publicerad: 2019-09-24Senast uppdaterad: 2019-09-24