Behandlingsmetoder vid missbruk och kriminalitet

Haschavvänjningsprogrammet (HAP) är en metod för behandling av cannabismissbruk. Det är ett kort program om sex träffar samt ett långt program om arton träffar. HAP innehåller tre delar: medicinsk-, psykologisk- och social fas.

CRA är en KBT-baserad behandlingsmetod som riktar sig till personer från 18 år och uppåt med missbruksbeteende. Behandlingen består av cirka 20 samtal där man kartlägger drog- eller dryckesbeteendet och arbetar för att förändra beteendet. Behandlingsinstrument som används är bland annat funktionsanalys och färdighetsträning.

Återfallsprevention (väckarklockan) är ett behandlingsprogram för personer som tidigare genomgått behandling och inte är i aktivt missbruk. Behandlingstiden är åtta obligatoriska samtal samt tretton valbara som kan väljas till utifrån behov.

Kriminalitetsprogrammet är ett licensierat program som vi använder via stiftelsen Kriminalitet som livsstil. Behandlingstiden är mellan nio och tjugonio träffar. I programmet arbetar vi med kriminella tankemönster, att utmana kriminella tankar, drivkrafter till att fortsätta att begå brott, brottsoffer, problemlösning, känslor och att väga för- och nackdelar med brott.

Kontakt

Kontakta oss på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 24 september 2019