Familjeteamet

Luleå kommuns familjeteam erbjuder stöd till barn och ungdomar i åldern 0-20 år samt föräldrar.

I vår familjebehandling utgår vi från barnets bästa och prioriterar familjens behov. 

Behandlingstiden är maximalt tolv månader och vi använder olika arbetssätt:

  • Tejping: figurer som används för att underlätta återberättandet av upplevda händelser.
  • Journal digital: skattningar som används i behandlingsarbetet tillsammans med klienterna.
  • Samtal: genom samtal bygger vi en allians med familjen, skapar förtroende genom dialog och positiv kommunikation.
  • MI: Motiverande samtal

Vi arbetar bland annat med att förbättra relationen mellan barn och vuxna, stärka föräldrarnas förmåga samt samverkan med skolan.

Vi konfronterar och reflekterar i syfte att förändra familjeprocesser samt engagera och påverka det sociala nätverket kring barnet/ungdomen.

Det går att förändra invanda tanke- och beteendemönster. Det går att skapa förändring genom förändrade förhållningssätt.

Vi lär ut nya förhållningssätt och ger andra möjligheter och lösningar att hantera det familjen har svårigheter med.

När familjen lämnar familjeteamet ska man på egen hand klara av att hantera vardagssituationer med nya redskap och verktyg när konflikter eller problem uppstår. 

Kontakt

Kontakta oss på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 24 september 2019