Vi bygger på Kronan

Etapp 1 - HSB, Riksbyggen, SHH, Lerstenen, BD Fastigheter och Heimstaden

Etapp 2 - Bolite, Magnolia och Amasten

Etapp 3 (Stadsdelscentrum) - Nåiden, Nischer, Boet Bostad och Serneke

Läs mer på www.kronanlulea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gemensamma lösningar

Byggaktörerna som ska bygga i Kronandalen har flera gemensamma lösningar för kvarteren i den första etappen. Lösningarna bygger på de krav som kommunen ställt i urvalsarbetet avseende t ex gestaltning, energi, miljö, trafik, tillgänglighet och trygghet. Det handlar om att entréer ska vara vända ut mot gatan för att skapa rörelse i gaturummet, att fjärrvärme ska användas och att hushållsel ska mätas i varje bostad. Materialval och färg för husfasader har valts för att skapa en helhet inom etappen men ändå ge variation. Byggaktörerna utformar gårdar med trygghet och tillgänglighet i fokus.

Cykel och buss blir prioriterat

Samtliga byggaktörer satsar även på trygg, säker och väderskyddad cykelparkering då hela Kronandalen byggs för i första hand gående, cyklister och bussresenärer. De boende i området kommer ha tillgång till fyra busslinjer däribland den planerade elbusslinjen mellan Kronan och Porsön/universitetet.


All bilparkering ska ske i parkeringshus eller underjordiska garage där det ska finnas laddplatser för elbilar. Flera byggaktörer kommer gå samman för att skapa underlag till bilpool vilket generellt sett är nytt i Luleå.

Namnen på kvarteren i Kronandalen har friluftstema.

Friluftstema för de nya kvarteren

Kvartersnamnen i Kronandalen har fått namn med friluftstema med avseende på närheten till Ormbergets friluftsområde och Hertsöhedens naturreservat. Här följer en kort beskrivning av de sex första kvarteren som kommer att bebyggas i Kronandalen.

A: Kvarteret Bindningen (BDB)

I kvarter A bygger Piteåföretaget BDB Fastigheter ca 80 hyresrätter i 4-5 våningar utformade av Arkitekthuset Monarken. Tegel i olika kulörer används som fasadmaterial. Kvarterets läge används bland annat genom att gården öppnas upp mot närliggande parkstråk.

B: Kvarteret Vallan (Riksbyggen)

Riksbyggen kommer att bygga ca 90 bostadsrätter i kvarter B. Byggnaden som ritats av MAF Arkitekter kommer att ha omväxlande 4-5 våningar och vara klädd med tegel med inslag av trä. I anslutning till Lottagatan planeras ett uppglasat hus för cykelparkering som vintertid hålls uppvärmt och fungerar som vinterträdgård.

C: Kvarteret Glidet (Lerstenen)

Lerstenen som ska bygga kvarter C bygger ca 90 hyresrätter i 4–5 våningar ritade av Link Arkitektur. Fasaden kläs med tegel i olika kulörer och med stora inslag av trä. Kvarteret kommer att ha en inspirerande utemiljö med grillplats, odlingsmöjlighet och plats för lek.

D: Kvarteret Skidåkaren (SHH Bostad)

SHH har tilldelats kvarter D och är således närmast Ormberget av de sex kvarteren i etapp 1. Närheten till Ormberget har tagits tillvara av SHH som satsar på en vallabod på sin gård. I kvarteret byggs ca 65 bostadsrätter i 4 våningar, med sinuskorrigerad plåt och trä som fasadmaterial, ritade av Stockholmsbaserade TEA – Thomas Eriksson Arkitekter.

E: Kvarteret Bärmesen (Heimstaden)

I kvarter E bygger Heimstaden 75 bostadsrätter i 5 våningsplan med inredd vind samt 10 radhus med takterrass som ritats av White arkitekter. Fasaderna kläs med värmebehandlat trä i olika dimensioner. Fasadpanelerna placeras i både liggande och stående riktning. Både huset och gården utformas utifrån kvarterets närhet till stadsdelsparken.

F: Kvarteret Kikaren (HSB)

HSB bygger 70 bostadsrätter i 4 våningar med inredd vind i Kvarter F. Bostadsrätterna kommer att ha stora balkonger och på innergården finns möjlighet till odling, växthus och bouleplan. Kvarteret har ritats av lokala Tirsén och Aili arkitekter.

Mer information om Kronan

Vill du läsa mer om Kronan och då i synnerhet om du vill bygga och etablera dig på området rekommenderar vi sidan www.kronanlulea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för dig.

Sidan uppdaterades den 20 juni 2022