Projekt Kultur, Sport - Fritid

Här samlas pågående byggprojekt inom områden som rör Kultur, Sport och Fritid.

Bred satsning på kultur och fritid - Investeringar för miljoner 2023-2024

 • Ny idrottshall, bibliotek och fritidsgård Hertsön: 100 miljoner kronor
 • Ombyggnad av Aronsbadet och Örnäsets idrottsplats: 8,3 miljoner kronor
 • Ombyggnad av entréplanet Kulturens hus: 2 miljoner kronor
 • Nya traktorer till idrottsplatser: 2,8 miljoner kronor
 • Ombyggnad av entré Kulturens hus: 2 miljoner kronor
 • Ljud och ljusteknik till Kulturens hus: 1,9 miljoner kronor
 • Scenljus Kulturens hus: 1,5 miljoner kronor
 • Personalbyggnad Hägnan: 3,9 miljoner kronor
 • Återställning av byggnader på Hägnan: 4 miljoner kronor
 • Muddring av farled Småskär-Mjoön: 10 miljoner kronor
 • Muddring Junkön och renovering av pir: 1,4 miljoner kronor
 • Bryggor och landfästen på Altappen: 1,2 miljoner kronor
 • Förvaltningsgemensamma utrymmen: 1,7 miljoner kronor

Planer för 2023-2024

 • Ombyggnad av entréplanet Kulturens hus: 2 miljoner kronor
 • Ombyggnad av entré Kulturens hus: 2 miljoner kronor
 • Ljud och ljusteknik till Kulturens hus: 1,9 miljoner kronor
 • Scenljus Kulturens hus: 1,5 miljoner kronor
 • Personalbyggnad Hägnan: 3,9 miljoner kronor
 • Återställning av byggnader på Hägnan: 4 miljoner kronor
 • Ny idrottshall, bibliotek och fritidsgård Hertsön: 100 miljoner kronor

Läs mer om kommunens kultursatsningar och engagemang på sidan "Uppleva & göra" Länk till annan webbplats. Fritid Planer för 2023-2024

Planer för 2023-2024
 • Ombyggnad av Aronsbadet och Örnäsets idrottsplats: 8,3 miljoner kronor
 • Nya traktorer till idrottsplatser: 2,8 miljoner kronor
 • Muddring av farled Småskär-Mjoön: 10 miljoner kronor
 • Muddring Junkön och renovering av pir: 1,4 miljoner kronor
 • Bryggor och landfästen på Altappen: 1,2 miljoner kronor
 • Ny idrottshall, bibliotek och fritidsgård Hertsön: 100 miljoner kronor

Läs mer om kommunens kultur- och fritidssatsningar och engagemang på sidan "Uppleva & göra" Länk till annan webbplats.

Om- och tillbyggnad av lekplatser

Luleå växer ständigt, både till folkmängd och yta. I och med detta ökar även kravet på att det ska finnas tillgängliga lekplatser runt om i staden. För att fylla det växande behovet finns det planer för anläggning av ett tiotal nya lekplatser. I några fall handlar det om förstärkning av en befintlig lekplats och i andra är det en nyetablering.

Lekplatser i planen

Varvsparkens lekplats/Oscarsvarv
I samband med att man gör en behövd strandförstärkning av gångstråket runt Varvet planerar man även för att förädla parkområdet och bygga upp en större lekplats. Varvsparken, som parken kan komma att kallas är tänkt att bli en populär mötesplats för stora som små invid vattnet på centrumhalvön.
* Byggstart uppskjuten till framtiden.

Boulognerskogen/Charlottendal
Boulognerskogen på Charlottendal i Centrum är en ofta bortglömd pärla på centrumhalvön. Med en uppfräschning och upprättande av en äventyrslekplats på området är det tänkt att platsen ska få ett nytt uppsving så den får den uppmärksamhet den förtjänar. * Byggstart uppskjuten till framtiden.

Nya namn på lekplatser

Alla lekplatser inom kommunen har fått nya namn. Några av lekplatserna har fått namnet av den park de ligger i, medan andra har namnet efter den gata de är placerande intill.

Lekplatser är värdefulla platser som många människor besöker och bör därför ur lokaliserande synpunkt ha ett namn.
Namnen underlättar även vid utryckningslarm och i arbetet inom kommunens förvaltningar.

Se de nya namnen och läs om kommunens lek- och aktivitetsplatser via denna länk.

 Badhus Hertsö nya Badhus blir klart för användning 2024

I slutet av augusti 2022 påbörjades byggnationen av Hertsö nya badhus. Det är Luleå kommun och entreprenören NCC som i samverkan utför projektet.År 2024 beräknas badhuset stå färdigt.

Kvartersbadhuset byggs i centrum av Hertsön, just vid sidan av Backmyrvägen. Illustration: Liljewall arkitekter AB

Sidan uppdaterades den 30 januari 2023