Sunderbyn

Villor i Sunderbyn

Sunderbyn består av Sunderbyns tätort, Hammaren, Bränslan, Nordanträsk, Bodvallen, Norra Sunderbyn, Södra Sunderbyn Mattisberg och omgivande landsbygd.

I Sunderbyn finns en LM-skola (F-5),  en LM-skola (F-6) och en H-skola (6-9) samt fyra förskolor.

Sunderbyn består av två byar, Norra Sunderbyn och Södra Sunderbyn. Den sistnämnda ligger i i ett tätbebyggt område och betraktas därför mer som en stadsdel än vad Norra Sunderbyn gör som ligger mer på landsbygden.

Under 1990-talet byggdes Sunderby sjukhus när Luleå och Bodens sjukhus slogs ihop. Anledningen till placeringen av sjukhuset var att Sunderbyn ligger mittemellan Luleå och Boden. Läs mer på : Sunderby sjukhuslänk till annan webbplats
 
Sunderby folkhögskola grundades 1826 i Boden men ligger sedan 1910 i Södra Sunderbyn. Skolan har idag cirka 275 deltagare och erbjuder långa och korta kurser under både dag- och kvällstid samt på distans. Här kan du bl a läsa allmän kurs, studiemotiverade folkhögskolekurs, etableringskurs samt kurser inom såväl konst som spelutveckling. I verksamheten ingår även ett konstgalleri, en restaurang samt en hotell och konferensanläggning som är öppna för allmänheten.
Läs mer på: Sunderby folkhögskolalänk till annan webbplats
 
Sunderbyn var tidigare känt för sortering av timmer som flottades i älven. Många av namnen på gatorna som finns här härstammar från den tiden. Anläggningen som låg på Grundet kallades för "gallringen" och det namnet återkommer i Gallringsvägen. Andra namn som hör till denna verksamhet är Bomvägen och Sorteringsvägen.

Södra Sunderbyn är en tätort i Luleå kommun som ligger två mil väster om Luleå city. Till Södra Sunderbyn hör också bostadsområdet Hammaren. Södra Sunderbyn ligger på landet med Luleälven runt hörnet. Här finns matvarubutiker, vårdcentral, närhet till sporthall, ishall och fotbollsplaner.

Nästan precis mitt emellan Boden och Luleå ligger Norra Sunderbyn. Här kan man lätt ta sig över till grannbyn Avan som finns på andra sidan av Luleälven med färjan som trafikeras hela säsonger med öppet vatten. Vintertid plogas en isväg upp. Förbindelsen över älven underlättar för många som arbetspendlar från b la Avan till Sunderby sjukhus.

Befolkningsstatistik