Styrrätt

Vi är allt fler som går och cyklar. I vinter visade mätningarna att vi i Luleå hade mer vintercyklister än någonsin tidigare.

Det blir då extra viktigt att vi tänker på att följa trafikregler och visar varandra hänsyn. Genom ”Styrrätt” vill vi påverka cyklisterna till korrekt trafikbeteende. Det ska vara lätt att välja rätt!

Vi har gjort filmer i sociala medier för att lyfta specifika beteenden som vi önskar förändra. Dessa är att:

  • Cykla i bilkörfält och inte på trottoaren
  • Cykla på fotgängares villkor på gågatan
  • Parkera cykeln i cykelställ
  • Cykla korrekt i tunnlar
  • Använda ringklockan
  • Visa hur en cykelbox används
  • Visa vad ett ledstråk är

På några platser har vi även förstärkt med sk nudging där vi bland annat målat och tejpat i asfalten.

Här kan du se några av filmerna:

Sidan uppdaterades den 26 juli 2022