A-Ö kategorier och regler för markupplåtelser

Här nedan finns en rullista där vi samlat olika kategorier av upplåtelser av offentliga platser, tillsammans med gällande regler.

Kontakta gärna stadsbyggnadsförvaltnignen för rådgivning

Det är klokt att kontakta oss på stadsbyggnadsförvaltningen för information och rådgivning redan innan du lämnar in ansökan för upplåtelse av offentliga platser till Polisen. Vi kan hjälpa dig att undvika misstag under hela upplåtelseprocessen. Innan marken tas i anspråk bör en översyn göras tillsammans med oss. När upplåtelsen är avslutad utför vi besiktningen av marken tillsammans med dig.

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig platsöppnas i nytt fönster

 

Generella regler för markupplåtelser

I din ansökan till Polisen ska du ange hur stor yta i kvadratmeter som avses, val av plats, tid för uppbyggnad och upplåtelse, ritning med placering av anordningar, behov av el mm.

Tänk även på att:

  • Uppbyggnaden ska göras på så kort tid som möjligt.
  • För alla upplåtelse ställs krav på underhåll.
  • Området ska hållas rent och snyggt.
  • Klotter ska saneras omgående.
  • Det är inte tillåtet att parkera fordon inom den upplåtna ytan.
  • Efter att upplåtelsen är avslutad ska marken städas och eventuella skador åtgärdas på tillståndshavarens bekostnad.
Återställ
Affischering
Återställ
Banderoller
Återställ
Byggetableringar
Återställ
Byggskyltar
Återställ
Cirkusar
Återställ
Containrar
Återställ
Evenemang
Återställ
Expomobiler
Återställ
Flaggor
Återställ
Försäljning
Återställ
Trottoarpratare
Återställ
Hänvisningsskyltar
Återställ
Information
Återställ
Julgransförsäljning
Återställ
Kiosker
Återställ
Loppmarknader
Återställ
Marknader
Återställ
Marschaller
Återställ
Motionslopp
Återställ
Reklam
Återställ
Skyltvaror
Återställ
Snö- och isfigurer
Återställ
Tivoli
Återställ
Uteserveringar
Återställ
Valaffischering
Återställ
Valstugor
Återställ
Vepor/beachflaggor