Avgifter för upplåtelser av offentlig plats

När kommunen upplåter offentlig plats för kommersiella ändamål som t ex affischer, försäljning och byggetablering tas en avgift ut. Taxan fastställdes senast av kommunfullmäktige 2012.

Taxeområden

Område 1 - Upplåtelse inom ett område av den centrala delen av kommunen begränsat av Skeppsbrogatan—Prästgatan—Södra hamn—Residensgatan.

Område 2 - Upplåtelse inom övriga detaljplanelagda områden i kommunen.

Avgiftstabell

avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Avgiftsklass

Område 1

Område 2

Försäljningsändamål

 

 

Försäljningskiosk för glass, korv

100 kr/dag

60 kr/dag

Julgransförsäljning

100 kr/dag

60 kr/dag

Uteservering

40 kr/m² mån

20 kr/m² mån

Övriga mindre försäljningsplatser

100 kr/dag

60 kr/dag

 

 

 

Annat merkantilt ändamålAffischpelare, affischtavlor, tillfälliga < 5 m2

600 kr/mån

500 kr/mån

Affischpelare, affischtavlor, tillfälliga, < 10 m2

1200 kr/mån

1000 kr/mån

Affischpelare, affischtavlor, tillfälliga, >10 m2

1700 kr/mån

1500 kr/mån

Marknader

100 kr/plats och marknadstillfälle

50 kr/plats och marknadstillfälle

Trottoarpratare

400kr/år

400 kr/år

Banderoller

1 st 6000 kr/vecka
2 st 8000 kr/vecka
3 st 10000 kr/vecka

Se område 1

Cirkus, tivoli

3000 kr/dag

3000 kr/dag

Övriga ändamål

 

 

Byggplatsetablering, upplag,
mm, gatumark

300 kr påbörjad,
25 m²/mån

300 kr påbörjad,
25 m²/mån

Byggplatsetablering, upplag
mm, annan mark

150 kr påbörjad,
25 m²/mån

150 kr påbörjad,
25 m²/mån

Upphävande av parkeringsplatser

 

 

För varje p-plats som tas i anspråk för byggverksamhet, upplag, containrar, försäljning och reklam

25 kr/dag

25 kr/dag

Grönytor, kommersiella arrangemang

 

 

Gültzauudden

2500 kr/dag

2500 kr/dag

Stadsparken

2500 kr/dag

2500 kr/dag

Torgtaxa

 

 

Tillfällig saluplats på torg

150 kr/dag

100 kr/dag

Fast saluplats på torg

1500 kr/mån

1000 kr/mån