Torgplatser

I Luleå kommun finns totalt sjutton torgplatser på Storgatan i centrum, Kyrktorget i Gammelstad, Hertsötorget och i Råneå.

I torghandelsstadgan från 2014 finns gällande regler för dessa platser.

Saluplats Storgatan

Saluplatsen är uppdelad i åtta platser, 3x2 m per platsöppnas i nytt fönster. Det är parkeringsvakten som administrerar dessa platser. För bokning, ring 0920-45 30 00.

Avgifter

 • 100 kr/dag och plats.
 • Avgift för fast saluplats kostar 1000 kr/månad och plats.
 • 20 kr per dag och plats tillkommer vid behov av el.

Saluplats Kyrktorget, Gammelstad

Saluplatsen är uppdelad i tre platser, 3x2 m per platslänk till annan webbplats. Det är parkeringsvakten som administrerar dessa platser. För bokning, ring 0920-45 30 00.

Avgifter

 • 100 kr/dag och plats.
 • Avgift för fast saluplats kostar 1000 kr/månad och plats.
 • 20 kr per dag och plats tillkommer vid behov av el.

Saluplats Hertsötorget

Saluplatsen är uppdelad i tre platser, 3x2 m per platslänk till annan webbplats. Det är parkeringsvakten som administrerar dessa platser. För bokning, ring 0920-45 30 00.

Avgifter

 • 100 kr/dag och plats.
 • Avgift för fast saluplats kostar 1000 kr/månad och plats.
 • 20 kr per dag och plats tillkommer vid behov av el.

Saluplats Råneå

Saluplatsen är uppdelad i tre platser, 4x4 m per plats.

Avgifter

 • 50kr/dag och plats
 • Avgift för fast saluplats kostar 500kr/månad och plats.
 • 20 kr per dag och plats tillkommer vid behov av el.

Saluplatsen administreras av Råneå medborgarkontor. För bokning och kontakt ring 0920-45 30 00. Information om öppettider, priser och kontakt.länk till annan webbplats

 

Tider för torghandel

Du får bedriva torghandel helgfria dagar. Försäljning får börja tidigast kl 08.00 och sluta senast kl 18.00