Torgplatser

I Luleå kommun finns totalt sjutton torgplatser på Storgatan i centrum, Kyrktorget i Gammelstad, Hertsötorget och i Råneå.

I torghandelsstadgan från 2014 finns gällande regler för dessa platser.

Saluplats Storgatan

Saluplatsen är uppdelad i åtta platser, 3 x 2 m per plats. Det är parkeringsvakten som administrerar dessa platser. För bokning, ring 0920-45 39 76.

Avgifter

 • 100 kr/dag och plats.
 • Avgift för fast saluplats kostar 1000 kr/månad och plats.
 • 20 kr per dag och plats tillkommer vid behov av el.
Torgplatsernas placering på Storgatan mellan Smedjegatan och Nygatan

Bilden visar torgplatser på Storgatan mellan Smedjegatan och Nygatan. Klicka på bilden för att förstora den.


Saluplats Kyrktorget, Gammelstad

Saluplatsen är uppdelad i tre platser, 3 x 2 m per plats. Det är Visitor centre som administrerar dessa platser. För bokning, ring 0920-45 70 10.

Avgifter

 • 100 kr/dag och plats.
 • Avgift för fast saluplats kostar 1000 kr/månad och plats.
 • 20 kr per dag och plats tillkommer vid behov av el.

Saluplats Hertsötorget

Saluplatsen är uppdelad i tre platser, 3 x 2 m per plats. Det är parkeringsvakten som administrerar dessa platser. För bokning, ring 0920-45 39 76.

Avgifter

 • 100 kr/dag och plats.
 • Avgift för fast saluplats kostar 1000 kr/månad och plats.
 • 20 kr per dag och plats tillkommer vid behov av el.

 

Saluplats Råneå

Saluplatsen är uppdelad i tre platser, 4 x 4 m per plats.

Avgifter

 • 50kr/dag och plats
 • Avgift för fast saluplats kostar 500kr/månad och plats.
 • 20 kr per dag och plats tillkommer vid behov av el.

Saluplatsen administreras av Råneå medborgarkontor. För bokning och kontakt ring 0920-45 30 00. Information om öppettider, priser och kontakt.

Torgplatser vid busstationen i Råneå markerade med gatsten.

Torgplatser vid busstationen i Råneå markerade med gatsten.


Tider för torghandel

Du får bedriva torghandel helgfria onsdagar, fredagar och lördagar.
Försäljning får börja tidigast kl 10.00 och sluta senast kl 18.00.

Uppställning av bord eller varor får påbörjas tidigast en halvtimme före fastställd försäljningstid och ska vara borttagna senast en halvtimme efter försäljningstidens slut.

Uppställning eller försäljning från fordon

Uppställning eller försäljning från fordon på saluplatsen är inte tillåten.