Parkera i Luleå

Parkeringshänvisning i Luleå

I Luleå centrum hittar du ca 3000 parkeringsplatser, både längs gator och i parkeringshus. Du kan betala på plats eller bekvämt via en app i din mobiltelefonen.

I Luleå kommun gäller trafikförordningens reglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om inget annat är meddelat genom skyltning och i lokala trafikföreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luleå centrum är reglerat som ett parkeringsförbudsområde. Det innebär att parkering endast är tillåten på anvisade parkeringsplatser, men lastning/lossning samt av- och påstigning är tillåtet.

I bostadsområden ska fordon parkeras på egen fastighet eller på förhyrd plats. Det är inte tillåtet att använda kommunens mark för långtidsuppställning.

 

Återställ
Parkering gatumark
Återställ
Kommunala parkeringsplatser i centrum
Återställ
Kommunala Parkeringshus
Återställ
Betala med din mobil
Återställ
Parkering för rörelsehindrade
Återställ
Parkera med din elbil
Återställ
MC-parkering
Återställ
Parkera husbil i Luleå
Återställ
Felparkering
Återställ
Fordonsflytt
Återställ
Parkeringsplan för gatumark 2019
Återställ
Parkeringsnorm för cykel och bil på tomtmark