Vi renoverar och bygger nya klassrum på Örnässkolan

Med två nya grupprum och renovering intill skolans matsal.

Kort fakta om projektet

Örnässkolans aula ska byggas om och renoveras. Totalt ska två nya klassrum, två grupprum och en renovering av miljön intill matsalen bli till.

Beslutet och varför Luleå kommun väljer att ta bort den tidigare aulan beror framförallt på verksamhetens nutida behov, men också för bristande användning och aulan är otillgänglig för personer med särskilda behov.

Förhoppning är att ombyggnationen och renoveringen ska vara klara under andra hälften av 2023.

Här bygger vi

Karta som visar var klassrummen på Örnässkolan byggs

Tidplan

  • Våren 2023: Byggnation och arbetet påbörjas.
  • September 2023: Tidsplanen och planerade färdigställandet skjuts fram från hösten 2023 till årsskiftet 2023/2024.
  • Årskiftet 2023/2024: Förväntas ombyggnation och renovering vara klar.

Bilder

Bild från renoveringen på Örnässkolan under oktober 2023.

Klassrummet mot skolgården. Bild från renovering under oktober 2023.

Bild från renoveringen på Örnässkolan under oktober 2023.

Klassrummet mot Hertsövägen. Bild från renovering under oktober 2023.

Bild på Örnässkolans aula under renovering. Foto från maj 2023.

Örnässkolans aula under renovering. Foto från maj 2023.

Bild påÖrnässkolans aula och sittläktaren där.

Tidigare sittläktaren. Foto från maj 2023.

Arkivbilder på Örnässkolans aula. Foto från mars 2023.

Arkivbilder på Örnässkolans aula. Foto från mars 2023.

Ritningar

Ritning på nya utformningen av Örnässkolans tidigare aula.

Ritning på hur nya klassrummen, grupprum och utrymmet vid matsalen ska komma att bli på Örnässkolan.

Kontakt

Har du frågor om projektet? Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kommunikatör Adam Larsson Englund.
adam.larsson.englund@lulea.se
Kundcenter val2, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 1 november 2023