SFI- Utbildning i svenska för invandrare

Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning i svenska språket. Den passar vuxna som inte har svenska som modersmål.

  • ‎SFI – svenska för invandrare – är till för dig som saknar kunskaper i svenska.‎
  • ‎för att få studera SFI måste du vara folkbokförd i Luleå kommun och ha ett svenskt personnummer.‎
  • ‎kurserna startar en gång/månad.‎

OBS! Många vill läsa SFI så du kan behöva vänta på din plats. Skolan tar kontakt med dig när du får en plats på SFI.

Sidan uppdaterades den 24 januari 2023