Kultur och hälsa

Det kommer mer och mer forskning om hur kultur kan befrämja hälsa. Man ser också att barn upplever mer stress och den psykiska hälsan försämras över tid. Kulturskolan deltar i och driver flera projekt för att befrämja elevers hälsa.

Projektet Sångglädje för åk 1 vt 2024

Det finns forskning om sång och hälsa från många olika länder. Man kan se att stressnivåer sjunker, ångest dämpas, man mår psykiskt bättre och därmed kan inlärning stärkas. Man känner dessutom samhörighet med dem man sjunger med och man har sett att man får en bättre kontakt med sitt känsloliv och ökad empati av kulturella aktiviteter.

Det är ju fantastiska effekter och nu vill Kulturskolan bidra till elevers välbefinnande genom projektet Sångglädje där vi spelar in bakgrundskomp på sånger som passar för åk 1. Vi vill ge er möjlighet att enkelt kunna sjunga en stund med barnen varje dag och i slutet av terminen kan barnen komma till Kulturens Hus för att träffa Ann-Gerd och Gullan som spelat in musiken, och sjunga alla tillsammans. Vi bjuder på bussar!

Vi hoppas att detta ska få en positiv effekt för barnen och deras välmående och lärande!

Nedan kan man läsa mer om en del av den forskning som finns på området:

Länk till en artikel på forskning.se, intervju med professor Töres Theorell Länk till annan webbplats.

Länk till artikel på Lunds universitet om barnsång Länk till annan webbplats.

Länk till National Library of Medicine i USA angående cortisolnivåer och sång Länk till annan webbplats.

Länk till Sage Journal forskning om körsång och positiv effekt mot ångest Länk till annan webbplats.

Sammanfattning av forskning och länkar relaterade till sång och hälsa från Singupfoundation UK Länk till annan webbplats.

Kulturstark

Luleå Kulturskola deltar i projektet Kulturstark som drivs av Kulturskolorna i Norrbotten tillsammans med Region Norrbotten, med stöd av Arvsfonden och Kulturrådet. Vi provar och utvärderar olika metoder som kan stödja elevers mående. Ett exempel är Dans för hälsa där elever i samarbete med elevhälsan kan få plats på en kurs som använder en beforskad metod för att dämpa oro, ångest och stress. Länk till forskningsrapporten från Anna Duberg. Länk till annan webbplats.

I Luleå har vi även Friskvårdsplatser som innebär att om Elevhälsan möter en elev som de anser har intresse och behov av att delta i Kulturskolans kurser så får de förtur till en plats.

Vi kommer under nästa läsår att starta ett projekt där åk 1 kan få tillgång till musik för att sjunga en kvart om dagen med barnen för att man har sett i forskning att detta kan sänka barns kortisolnivåer i blodet och därmed sänka stress och öka koncentrationsförmågan. Vi kommer att beöka klasserna och avsluta med ett gemensamt sångtillfälle på Kulturens Hus.

Forskning

Vad finns det för forskningsstöd för vilken roll konst och kultur kan spela för välbefinnande och hälsa? (What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review)

Detta är en forskningssammanställning från WHO från över 3000 studier från hela världen som sammanställer alla resultat man sett hittills. Att utöva konstarter kan ge många hälsoeffekter som är hälsobefrämjande och förebyggande mot ohälsa. Här är några:

 • Man blir mer social, får mer empati, ökat alltruistiskt tänkande
 • Man får dela en känsla av framgång och av att lyckas
 • Förbättrar motivation, uthållighet, personen får beröm och belöning
 • Befrämjar fysisk koordination och man ser effekter i barns hjärnsubstans i flera olika områden
 • Befrämjar gruppidentitet och kontaktskapande, förbättrar samarbetsförmåga, självuppfattning, självkänsla och känsla av tillhörighet (gruppaktiviteter)
 • Förbättrar uppmärksamhet
 • Höjer oxytocinnivåerna som reducerar stress och hänger ihop med människans förmåga att vara sociala
 • Sänker kortisol som är ett stresshormon. Påverkar serotoninnivåer som hänger ihop med depression
 • Musik befrämjar språkutveckling och hörförståelse, utvecklar hjärnans funktioner
 • Teater gynnar barns kommunikation
 • Dans kan göra att barn skolmognar fortare
 • Kulturella aktiviteter kan ge ökat välbefinnande, en känsla av meningsfullhet och kontroll

  Länk till forskningsrapporten från WHO (på engelska) Länk till annan webbplats.

Varför ska man lära sig musik? Det kan vara bra för hjärnan

På websidan Den kulturella hjärnan finns en hel del länkar till forskning om kultur.

Till exempel den här som länkar till en engelskspråkig artikel Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: 2023-10-16Senast uppdaterad: 2023-10-16