Återvinning och avfall i Luleå

Tänk återbruk/återanvändning före återvinning så gör du den största miljöinsatsen.

LUMIRE, Luleå MiljöResurs, ansvarar för all avfallsplanering, omhändertagandet av allt hushållsavfall och driften av avfallsanläggningarna. 

Återvinningscentraler

LUMIRE har återvinningscentraler i Antnäs, Risslan (Porsön), Råneå och Sunderbyn.

Sophämtning, sortering, slamtömning med mera

På LUMIRES hemsida kan du söka på din adress för att se när det är dags för tömning av ditt sorteringskärl eller om du har egen slambrunn. Här hittar du också en guide för sortering av avfall.

Återbruk

Returpunkten Centrala Luleå
Returpunkt har som syfte att skapa en mötesplats i Luleå som främjar cirkulär ekonomi, delande och sysselsättning.

Returpunkten i centrum är en allmän mötesplats där användare kan laga, låna, byta och köpa återbruk. Returpunkten verkar för ökad jämställdhet och lokala initiativ som arbetar för ett hållbart Luleå.

Returpunkten hittar du på: Köpmangatan 40C i centrala Luleå.

Öppettider: 11.00 - 13.30 14.15 - 18.00

Kontakta LUMIRE

För hushåll: 0920-25 09 00
För företag: 0920-25 09 10
E-post: kundservice@lumire.se

Avfallsplan

Alla kommuner ska enligt miljöbalkens bestämmelser ha en aktuell renhållningsordning som består av två delar: en avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering.

Sidan uppdaterades den 17 januari 2023