Klagomål på inom- och utomhusmiljö

Har du klagomål på inom- och utomhusmiljön? Om du uppmärksammar något som är fel utomhus som t ex nedskräpning så kan du göra en anmälan om det med vår e-tjänst för klagomål.

Klagomål som vi hanterar

Det kan handla om störande buller från exempelvis bensinstationer, verkstäder, restauranger och diskotek. Det kan också handla om klagomål på fukt och mögel i lägenheter, dålig ventilation eller andra inomhus-miljöfrågor. Det kan handla om dåligt fungerande avlopp och nedskräpning av tomter och skogsmark.

Innan du lämnar in ett klagomål så vill vi att du kontaktar din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den/de som orsakar störningen för att se om det går att få till en lösning den vägen.

Felanmälan av kommunens verksamheter

Om du vill felanmäla kommunens verksamheter som gata, vatten, avlopp, gatubelysning, trafikanordningar, parkeringsautomater, fastigheter, anläggningar och parker/träd med mera så gör du det via en annan e-tjänst, Felanmälan av kommunens verksamheter

Anmälan av klagomål

Efter att du skickat ditt klagomål till oss kommer vi först att göra en bedömning om det här är något som vi har möjlighet att besluta i eller svara på. Om det inte är det kommer vi att kontakta dig.

Klagomålet registreras hos oss. Därefter kommer det att delas ut till en handläggare som kommer att handlägga ärendet. I handläggningsfasen kan du komma att bli kontaktad av oss ifall vi behöver veta mer. Vi kommer att kontakta de som behöver att kontaktas, baserat på ditt klagomål. Ibland kan synpunkter som kommer från andra att kommuniceras med dig.

Du kommer att få ett beslut på det vi kommer fram till. Om beslutet går dig emot, så har du rätt att överklaga det.

Sidan uppdaterades den 29 oktober 2021