Skoteråkning i Råneå

Från den 1 januari till och med den 30 april är det tillåtet att köra snöskoter på vissa utvalda gator inom Råneå tätort så länge det är snö.

Skoterkörning i Råneå

Från den 1 januari till och med den 30 april är det tillåtet att framföra snöskoter på vissa utvalda gator inom Råneå tätort så länge det är snö.

Att just Råneå valts som försöksort är på grund av den redan välutvecklade skoterledsnätverket och att det finns en engagerad och aktiv skoterförening – Skoterklubben Snöstjärnan.

I dagsläget har förberedande arbete gjorts hos Luleå kommun där kartor har granskats, lagar har setts över och olika förslag på gator har tagits fram. Inspiration har tagits från andra kommuner där liknande försök har genomförts – främst Arvidsjaur, Gällivare och Kiruna.

Det här gäller för skoterkörning i Råneå:

  • Högsta tillåtna hastighet 20 km/h (enligt Trafikförordningens 5 kap. 5 §)
  • Körning på gatorna får endast ske mellan klockan 06:00 och 22:00. Tiderna gäller samtliga veckodagar.
  • Vid körning på vägnätet ska närmaste vägen ut till skoterled användas.
  • Genomfartstrafik med skoter är inte tillåtet.
  • Snöröjningen kommer inte att anpassas till försöket. Körning med snöskoter får endast göras när underlaget tillåter det - barmarkskörning är fortsatt inte tillåtet.
  • De tillåtna vägsträckorna går att se i kartan samt i tabell nedan.
    OBS ingen körning förbi lekplatser eller på gång- och cykelvägar.
Karta som visar vilka vägar där det är tillåtet att köra skoterFörstora bilden

Karta som visar vilka vägar där det är tillåtet att köra skoter. Klicka på bilden för att förstora den. Röda vägar- nya anslutningar. Blå vägar - tillåtna vägar. Grön markering -skoterleder.

På följande vägsträckor i Råneå är det tillåtet att köra skoter:

Väg

sträcka

Norrabyn, norra


Hyggesvägen

Hela

Enrisvägen

Hela, förutom passage förbi lekpark

Granvägen

Från Norra vägen till norra stastighetsgräns av bostadsområdet

Norra vägen

Från korsning med Niemiselvägen till korsning med Enrisvägen

Bogårdsvägen

Från korsning med Enrisvägen till korsning med skoterled

Norrabyn, södra


Bojvägen

Från fastighetsgräns vid lekpark till korsning med Sundsvägen

Sundsvägen

Från korsning med Lappviksvägen till korsning med Bojvägen

Olovsvägen

Mellan Överlotsvägen och ny anslutning samt slinga i östra delen

Överfotsvägen

Mellan korsningarna med Jönsvägen och fram till Olovsvägen.

Jönsvägen

Södra delen från gång- och cykelväg till Överlotsvägen.

Rånbyn, norra


Nedantillvägen

Hela

Hovslagarvägen

Från korsning med Hägnshedsvägen till korsning med Klinikvägen

Rånbyn, södra

 

Ängsvägen

Från korsning med Kängsövägen till korsning med Soldatvägen

Från korsning med Lärarvägen till korsning med Klockarvägen

Klockarvägen

Från korsning med Bagarvägen till korsning med Soldatvägen

Lärarvägen

Från korsning med Bagarvägen till korsning med Ängsvägen

Västibyn


Västerlångvägen

Från fastighetsgräns vid äldreboendet till korsning med Västerbyvägen

Prostvägen

Från korsning med Edénsvägen till korsningmed Västerbyvägen

Småhusvägen

Från korsning med Fogdevägen til korsning med Västerbyvägen

Älvbrinken

Från korsning med Edénsvägen till korsning med Västerbyvägen

Västeråkerägen

Hela