Visioner i Norr

Ny utlysning: Kreativa team sökes till Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Arctic bath, Bodens kommun. Foto: Mats Engfors/Fotographic

Mia och Jenny vill utveckla området där land möter vatten

Området kring Luleås populära isbana blir uppdraget för teamen i projekt Visioner i Norr. Hur ser de på området?

Visioner i norr del 2

Rådet för hållbara städer och sex kommuner bjuder in multidisciplinära team för att på olika sätt arbeta med platsspecifika prototyper. Utlysningen är den andra inom projektet Visioner i Norr, med syftet att mobilisera exempelvis arkitekter, designers, antikvarier, konstnärer och studenter att ta sig an utmaningen att tillsammans skapa hållbara gemensamma livsmiljöer.  

Goda livsmiljöer formas av kontinuitet, att jobba med flera perspektiv och lokal platskännedom. I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu några av de största investeringarna på grön omställning, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer stora krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur kan vi skapa hållbara bostäder på kort tid samtidigt som vi tillvaratar befintliga resurser och skapa långsiktigt goda livsmiljöer med bra kvalitet? Hur kan vi arbeta och tänka på nya sätt?

Bild som visar deltagare i visioner i norr. De är innovatörer, inspiratörer, kreatörer, visionärer, nytänkare, utvecklare, uppfinnare och återbrukare

Ny utlysning: Kreativa team sökes till Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Mellan den 28 februari och den 4 april kan tvärsektoriella team anmäla intresse via www.arkdes.se Länk till annan webbplats..

Collage Teamwork Visioner i norr del 1 som genomfördes 2022

Collage Teamwork Visioner i norr del 1 som genomfördes 2022 av Team Nordic Future.

Visioner i norr steg 2 är en fristående del av Visioner i Norr del 1, som genomfördes 2021.

I steg 2 kommer teamen att arbeta fram förslag i form av prototyper.

–Som ordförande i Rådet för hållbara städer och riksarkitekt är jag stolt över satsningen Visioner i Norr steg 2 där vi sätter kommunerna i centrum tillsammans med kreativa, kunniga och skickliga gestaltare för att hitta lösningar på hur långsiktigt hållbara, inkluderande och berikande livsmiljöer och bostäder kan åstadkommas i en värld av tuffa utmaningar, säger Helena Bjarnegård.

Utlysningen

Bakom utlysningen står Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Enligt ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design, och Jessica Segerlund chef på ArkDes Think Tank, som projektleder arbetet tillsammans med de andra aktörerna, måste vi skapa förutsättningar för att arbeta och tänka på nya sätt. Talangfulla arkitekter, antikvarier och formgivare måste få ta större plats i samtalet om utformning och förvaltning av framtidens städer.

– Denna utlysning handlar om att gå från vision till handling och vi ser fram emot att se vad teamen kommer att ta fram för konkreta förslag tillsammans med kommunerna. säger Jessica Segerlund, chef ArkDes Think Tank.

Tankar att inspireras av

Identitet / Lokal / Natur /Demokrati / Plats / Älven / Älvdal / Omställning / Människa / Olika intensitet /Kultur / Konst / Civilsamhälle / Mötesplatser / Samtal / Självbild / Minnen / Känslor /Komplex / Digitala- mobila och temporära rum / Lokalsamhälle / Samarbeta / Process / Särprägel / Vinter /

Möjlighet för tvärsektoriella team  

Mellan den 28 februari och den 4 april kan tvärsektoriella team anmäla intresse via www.arkdes.se Länk till annan webbplats.. Idéskissandet genomförs därefter under våren och hösten. Detta inom ramen för utlysningen som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten som erbjuder finansiering om 600 000 kr per team för ett första steg.  

Arbetet är uppdelat i två faser. Fas ett består av inventering och analys samt framtagande av en förvaltnings- och genomförandeplan. I fas två ges ett mindre urval av teamen möjlighet att testa sina förslag på plats genom prototyparbete.

Rådet för hållbara städer – regeringens satsning för hållbar stadsutveckling

Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete med regeringens uppdrag att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. I Rådet för hållbara städer ingår Boverket, Folkhälsomyndigheten, Formas, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, ArkDes, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Isbanan i Luleå har listats som en av de häftigaste naturupplevelserna i världen av CNN och ingår i samma lista som Stora Barriärrevet och Grand Canyon.

Isbanan och områdena runt luleå där land möter vatten har stor potential att utvecklas

Fram till 4 april kan tvärsektoriella team anmäla intresse via www.arkdes.se

Kontakt

Anmälan intresse via Arkdes:
www.arkdes.se Länk till annan webbplats..

Presskontakt Rådet för hållbara städer:
Maria.ostman@arkdes.se
073-273 36 00

Projektledning Visioner i Norr 2.0
Jenny Lindberg, strateg
jenny.lindberg@lulea.se

Mia Persson, stadsarkitekt
mia.persson@lulea.se

Kommunikation Luleå:
Eva Sundgren
eva.sundgren.mangi@lulea.se