Anslag: Arbetsmarknads- och gymnasienämnden 2024-06-25

Instans: Arbetsmarknads- och gymnasienämnden

Sammanträdesdatum: 2024-06-25

Paragrafer: 83

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-26

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-18

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens kansli

Sekreterare: Andreas Aspgren