Anslag: Kommunfullmäktige 2024-06-18

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2024-06-18

Paragrafer: 113-116

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-27

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-19

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstyrelseförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström

Länk till Protokoll kommunfullmäktige 2024-06-18 Pdf, 1.3 MB.