Satsningar på barn och unga i budgeten

En oförändrad skattesats med 22,50 procent, ett resultat på 100 miljoner kronor och skattefinansierade investeringar på 739 miljoner kronor – så ser ramarna ut för nästa år enligt förslaget till budgetutskottet.

Utskottet behandlar förslagen om kommunal skattesats, investeringsramar och kommunbidrag på sitt sammanträde den 26 april. Budgeten är preliminär och justeras när bland annat de aktuella prognoserna kopplade till skatteunderlag och pensioner kommer senare i höst. Då beslutas om budgeten för år 2023 och planen för 2024–2025, även kallad strategisk plan och budget för de kommande tre åren.

Kommunen ska upprätta en budget där intäkterna överstiger kostnaderna och med ett överskottsmål på två procent (vilket för kommunen motsvarar drygt 100 miljoner kronor). Kommunen budgeterar för ett resultat på 55 miljoner kronor under 2024 och 19 miljoner kronor under 2025. Det betyder att överskottsmålen inte nås under perioden.

Intäkter av skatter och bidrag beräknas på en befolkningstillväxt på cirka 400 personer per år, enligt SCB:s befolkningsprognoser. Målet är dock att Luleå ska växa till 100 000 invånare till 2040, vilket betyder en befolkningstillväxt med 1 200 personer årligen.

– Vi behöver bli många fler Luleåbor för att även i fortsättningen leverera välfärd med Sveriges bästa service. Men vi behöver också fler som bidrar till den gröna samhällsomställningen. Med budgeten som vi lägger fram till beslut har vi möjligheten att Luleå kommun tar ledning i denna omställning, förklarar kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

Driftbudgeten (intäkter och utgifter) ligger kring fem miljarder kronor årligen under de kommande tre åren. Den samlade investeringsbudgeten hamnar på tre miljarder kronor, den uppskattade upplåningen på 1,4 miljarder kronor.

– I förslaget har vi bland annat tagit höjd för ökade räntekostnader, pensioner och driftkostnader för skolstrukturen. Investeringsbudgeten innehåller satsningar på skolor samt lekplatser, med detta prioriterar vi barn och unga, säger ekonomichef Lena Sallkvist.

Exempel på satsningar i driftbudgeten

 • Moduler Hertsöskolan 17 mkr år 2023 och 2024
 • Driftskostnad Hertsö badhus 15 mkr från år 2024
 • Skolstruktur driftskostnad 15 mkr år 2024, 25 mkr från år 2025
 • EU-valet 1,6 mkr år 2024
 • Medel för att realisera Luleåförslag 500 000 kr från 2023

Exempel på satsningar i investeringsbudgeten

 • Vatten och avlopp 956 mkr 2023–2025
 • Skolstrukturen inkl. sporthall, bibliotek m.m. 880 mkr 2023–2025
 • Underhåll fastigheter 450 mkr 2023–2025
 • Tre nya gruppboenden 45 mkr 2023–2025
 • Lekplatser 10 mkr 2023–2025

FAKTA Kommunens budget

 • Varje år lägger kommunen fram en budget för nästa år och planen för de kommande åren. Det kallas även för strategisk plan och budget eller treårsplanen.
 • Budgetutskottet tar den 26 april ställning om planeringsförutsättningar som ligger till grund för nämndernas verksamhetsplanering.
 • I november fastställer kommunfullmäktige kommunens plan och budget för de kommande tre åren.

Kallelsen till budgetutskottet

Kontaktpersoner:

Anna Lindh Wikblad, kommundirektör, 070 228 77 51

Lena Sallkvist, ekonomichef, 073 228 48 10

Sidan uppdaterades den 20 april 2022