Ärenden inför miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 25 maj. På dagordningen står bland annat bygglov för nybyggnad av industribyggnader på Storheden och i Råneå samt val av årets stipendiat för hållbar utveckling. Totalt behandlar nämnden 14 ärenden.

Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på Storheden

Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov till Isakssons förvaltning i Luleå AB för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten Storheden 1:63. Den nya byggnaden ersätter en tidigare nedbrunnen byggnad. Företaget arbetar med service, uthyrning och försäljning av tryckluftsutrustning. Nybyggnaden får en byggnadsarea om 997 m² och en bruttoara på 1028m². Byggnaden får högst vara 10 meter hög. Detaljplanen anger även att utfartförbud med stängselskyldighet gäller mot Betongvägen.

Bygglov för nybyggnad av industribyggnad i Råneå

Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov för nybyggnad av en industribyggnad på fastigheten Råneå 13:96. Nybyggnaden kommer användas som förråd för byggmaterial och för byggverksamhet och ha en brutto- och byggnadsarea på 234 m². Byggnaden kommer att bli 4,8 meter hög.

Val av årets stipendiat för hållbar utveckling

Miljö och byggnadsnämnden utser årets stipendiat för hållbar utveckling. Stipendiet beräknas kunna delas ut vid kommunfullmäktige den 20 juni.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden)


Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 19 maj 2022