Ärenden inför socialnämndens arbetsutskott

Den 11 augusti behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt 13 ärenden som går till socialnämnden för beslut 25 augusti. Bland annat rekvirering av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer under 2022.

Socialnämnden föreslås rekvirera utvecklingsmedel från Socialstyrelsen om 364 825 kr för arbete mot våld i nära relationer under 2022.

– Pengarna ska främst gå till att förbättra skyddade boenden och marknadsföra ingången Centrum mot våld som innehåller FREDA-mottagningen och EQ-mottagningen, säger Tim Larsson, vice ordförande i socialnämnden.

Syftet med regeringens statsbidrag är att utveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 11 augusti Länk till annan webbplats.

Kontakt

Tim Larsson, socialnämndens vice ordförande, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 10 augusti 2022