Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på måndag den 13 mars 13 ärenden. Däribland årsredovisningen för 2022, två planuppdrag samt remissvar om vindkraftspark i Bottenviken.

Förslag till årsredovisning 2022

Luleå kommun redovisar ett resultat på 438 miljoner kronor för 2022. Överskottet beror till stor del på att intäkterna från skatter och statsbidrag blev betydligt högre än förväntat, samt reavinster vid försäljning av tomträtter. Kommunen gör ett starkt resultat trots ett år som präglats av ekonomisk osäkerhet med stigande inflation och höjda räntor.

Arbetsutskottet ska på måndag ta ställning till förslaget. Beslut fattas av kommunfullmäktige. Se separat pressmeddelande

Länk till ärendelistan Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:
Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 - 051 87 92

Sidan uppdaterades den 8 mars 2023