Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars

Kommunens årsredovisning och utbyggnad av Rörbäcks camping, det var två av ärendena som kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sammanträdet idag den 13 mars. Totalt behandlade utskottet 13 ärenden.

Årsredovisningen: Starkt resultat och fortsatt befolkningstillväxt

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget till årsredovisning för 2022. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Luleå kommun redovisar ett resultat på 438 miljoner kronor för 2022. Överskottet beror till stor del på att intäkterna från skatter och statsbidrag blev betydligt högre än förväntat, samt reavinster vid försäljning av tomträtter. Kommunen gör ett starkt resultat trots ett år som präglats av ekonomisk osäkerhet med stigande inflation och höjda räntor.

– Ett oroligt år i världen och Europa samtidigt som de gröna investeringarna i Luleå tog fart på riktigt. Vi ser att Sverige och Europa följer utvecklingen här med stort intresse, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Se separat artikel Länk till annan webbplats.

Planuppdrag för Rörbäcks camping

Rörbäcks turism och fritid ekonomiska förening vill bygga ut Rörbäcks camping med 22 fyrbäddsstugor, 66 uppställningsplatser för husvagnar och husbilar samt ytterligare servicehus.

Arbetsutskottet beslutade att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ny detaljplan för området. Detaljplanen ska pröva förutsättningarna för friluftsområde och camping.

– Rörbäcks camping är en pärla, och det känns roligt att få ta ett steg på vägen till att området utvecklas med fler stugor och uppställningsplatser, säger Carina Sammeli.

Remissvar om vindkraftspark

Njordr Offshore Wind AB planerar att bygga en vindpark i Bottenviken, 55 kilometer sydost om Luleå. Vinkparken omfattar 83 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter.

Luleå kommun ser positivt på utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Bottenviken men skriver i ett remissvar att utvecklingen ska ske så att negativ påverkan på bland annat rekreation och friluftsliv och riksintresset Luleå Hamn kan undvikas eller minimeras.

Se separat artikel Länk till annan webbplats.

Bland övriga ärenden:

  • Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för fastigheten Mjölkudden 3:53 och Pulpeten 4. Syftet är att pröva förutsättningarna för en utbyggnad av förskolan samt fortsatt säkerställa god framkomlighet för gång- och cykel i området.

  • Norrbottensmusiken beviljas 728 000 kronor i medfinansiering till Interreg Aurora-projektet Arctic Music Circles, ett nordiskt samarbetsprojekt där Norrbottensmusiken, NorrlandsOperan, City of Oulu, Novia Jakobstad, Scene Nord samt Musikk i Nordland ingår.

  • Ärendet Förslag till beslut gällande begäran till Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i Norrbotten om upphandling av trafik och beslut om trafikplikt av linjer i Luleå kommun återremitterades för vidare dialog med LLT och RKM.

Föredragningslista Pdf.

Kontaktperson:
Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 13 mars 2023