Skolan arbetar med kompetensförsörjning

Skolan behöver hantera sin kompetensförsörjning för att på olika sätt behålla den höga behörigheten för lärare och förskollärare. På Barn- och utbildningsnämnden presenteras en bedömning av hur arbetet går med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens.

– Vi genomför många satsningar på kompetenshöjning och rekrytering i skolan. I samhällsomställningen är kompetensförsörjningen viktig, och vi utvecklar också vårt internationella utbyte, säger Helena Jensen, Ekonomi och HR-chef.

God behörighet och låg personalomsättning

Skolan i Luleå har lärare med god behörighet – även om den sjunkit med några procentenheter från föregående år. Luleå kommun ligger högre än snittet i landet när det gäller kommuner av liknande storlek. En orsak till att behörigheten sjunkit något är att skolan har stora pensionsavgångar av behöriga lärare och förskollärare.

I Luleå är personalomsättningen bland lärare lägre eller betydligt lägre än de kommuner som Luleå jämfört sig med. Nyanställningar via en extern rekryteringspartner har ökat med 30% i jämförelse med 2021. Den kraftigt ökade tillsättningen av korttidsvikarier är positiv och bidrar till förbättrad arbetsmiljö. Det är en av de viktigaste faktorerna för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Kompetenshöjning och praktikplatser

Förskolan har under flera år arbetat med att stärka medarbetarnas kompetenser och kan nu i en stor satsning erbjuda 50 barnskötare som saknar yrkesutbildning en sådan på betald arbetstid.

I grundskolan arbetar man med att öka behörigheten, och en genomgång bland lärarna är genomförd om vilka som vill kunna ta ut en legitimation eller bredda sin kompetens.

Gymnasieskolan har ökat sitt samarbete med lärarutbildningen på LTU, och gymnasiet har kapacitet att ta emot i stort sett alla studenter som önskar göra sin praktik i gymnasiebyn. Det är en viktig rekryteringsväg för gymnasiet.

Internationalisering och skolmat

Skolan i Luleå har blivit godkänd för Erasmusackreditering vilket underlättar deltagande i internationella utbyten genom EU:s Erasmus +-program. På detta sätt kan man arbeta med långsiktigt för att höja kompetensen genom en internationalisering.

De som arbetar i skolköken ges en större möjlighet att vara mer kreativa i skolköken. Ett av målen är en förbättrad arbetsmiljö och arbetsglädje för kökspersonalen vilket bidrar till att behålla medarbetare.

Ärendelista Barn- och utbildningsnämdens sammanträde

Kontaktperson:

Helena Jensen, Ekonomi och HR, telefon: 0920-45 49 55

Sidan uppdaterades den 11 maj 2023