Premiär för parklet längs med Kungsgatan

Den 16 juni klockan 11.00 invigs Luleå kommuns 25 meter långa parklet som kommer att uppföras längs med Kungsgatan, i höjd med Vetenskapens hus. Initiativet är en del av Sommarrörelsen, ett delprojekt inom L till Å – Hållbart resande.

Parklets
Parklets är små parker, uppförda på parkeringsplatser, som tillhandahåller bekvämligheter som exempelvis möbler, planteringar, cykelparkering och konst. Första gången fenomenet parklet dök upp var i centrala San Francisco år 2005. Sedan dess har konceptet använts framgångsrikt i många städer runt om i världen.

Syftet med projektet är att skapa plats för människor i centrum, att visa på nya sätt att använda vår stad och väcka tankar och idéer om hur vi vill att det ska se ut i framtiden. Syftet är också att inspirera till aktiv mobilitet och lyfta de som går och cyklar. Initiativet grundar sig bland annat i önskemål från aktörer i centrum och är även en utvecklad del av Sommarrörelsen som tidigare arbetat med att uppmärksamma platser och skapa mer attraktivitet sommartid.

Natur, grönska och återbruk – ledord för designen
-Utgångspunkten för designen av vår parklet var en önskan att få in mer natur och grönska i staden. Vi vill visa hur stadsmiljön skulle kunna se ut och vilka effekter det skulle kunna få för gatuliv och biologisk mångfald. Högt gräs, klätterväxter och mindre träd skapar rumslighet och blommande växter lockar pollinatörer, säger Alexander Morell, landskapsarkitekt vid Stadsbyggnadsförvaltningen.

-Uttrycket är tänkt åt det vildare hållet, men inom tydliga ramar. Genom planteringar och mellan träden löper stegstenar. Dessa låter korsa parkleten på ett lekfullt sätt, likt en bäck som flödar genom platsen. Vi har även haft en ambition att jobba mycket med återbruk i möbleringen, fortsätter Morell.

Parklets skapar mervärde
Vart femte år inventerar Luleå kommun parkeringsplatserna på centrumhalvön. Inventeringen genomförs under en löningsfredag och under en vanlig lördag då efterfrågan på parkeringsplatserna antas vara som högst dessa veckodagar.

-Senaste inventeringen visade att det under fredagen fanns drygt 500 lediga parkeringsplatser i centrala stan och i samma område på lördagen nästan 900 lediga parkeringsplatser Vår parklet tar endast upp fyra parkeringsplatser, en liten andel av alla parkeringsplatser som faktiskt finns lediga i centrum samtidigt som vi ser att vår parklet kan skapa ett stort mervärde, säger Robin Lindquist, projektledare för L till Å – Hållbart resande i Luleå.

Genom att ta en bit mark från bilisterna och ge till gående och cyklister har flera städer lyckats uppnå en mer attraktiv stadsmiljö med fler invånare som väljer att uppehålla sig i stadsrummet.

-Vi testar det här i år för att lära oss vad som är viktigt att tänka på när man uppför en parklet. Vi kommer att ta med oss våra lärdomar för att se över det regelverk som gäller när företag och organisationer söker tillstånd för upplåtelse av offentlig mark. I framtiden hoppas vi att många fler ska bygga parklets under somrarna i Luleå, säger Robin Lindquist.

Kontakt

  • Robin Lindquist, projektledare 0920-45 62 07
  • Per Westermark, trafikingenjör 0920-45 44 20

Sidan uppdaterades den 12 juni 2023