INBJUDAN TILL PRESS/MEDIA - Välkommen att delta på mässan LULEÅ FRAMTIDSSÄKRAR den 17 – 18 september på Kulturens hus, vån 5

Söndagen den 17 september bjuds alla Lulebor in att besöka mässan och bli en del av lösningen till ett Luleå som är säkrat för framtiden. Måndagen den 18 september bjuds Luleås gymnasieelever in till mässan på förmiddagen och på eftermiddagen är alla medarbetare på Luleå kommun välkomna.

Du som representerar media är välkommen under båda dagarna och under alla aktiviteterna! Du är också välkommen att höra av dig innan om du är intresserad av att göra reportage inför mässan!

Hur ska Luleås omställningsresa se ut? Hur kan vi som medborgare bidra till att våra barn och barnbarn kan leva ett gott och hållbart liv i Luleå stad och landsbygd? Hur arbetar Luleå kommun och dess bolag för att bidra till en hållbar kommun utan klimatpåverkan senast år 2040?

Under mässans båda dagar kan du ta del av ett späckat schema med utställningar, intervjuer, miniseminarier och barnaktiviteter. På programmet står föreläsningar om solceller, elbilar, Luleåmodellen i den gröna omställningen, hållbart vardagsliv i olika skeden i livet, energihushållning för villor och bostadsrättsföreningar, hållbart resande och boende, klimatsmart mat, återbruk och mycket mer! Arrangörer och utställare är Luleå kommuns alla förvaltningar och bolag. Varmt välkommen!

För mer information och intervjuer mm kontakta Robin och/eller Sophie!

Projektledare Robin Lindquist, tel 0920-45 62 07
Klimatstrateg Sophie Forsberg Johansson, tel 0920-45 39 52

Sidan uppdaterades den 5 september 2023