Beslutat på kultur-och fritidsnämnden

Återremiss av kultur-och fritidsförvaltningens investeringsplan. Det blev resultatet efter diskussion om en av posterna i planen; muddring Småskär-Mjoön, vilken var tanken att genomföras 2025.

I investeringsplanen för 2024-2026 finns bland annat förslag på att under 2024 göra en aktivitetsyta på Kronan, införa meröppet på Råneå bibliotek och bygga om för att göra Kulturens hus foajé bättre för besökarna. Länk till annan webbplats.

Dock var det posten om muddring Småskär-Mjoön, planerad till 2025, som fick kultur-och fritidsnämnden att återremittera hela investeringsplanen då det inte bara går att skicka tillbaka en post i den.

– Vi ser fram emot att besluta om bland annat meröppet i Råneå och aktivitetsyta för spontanidrott på Kronan, vi får dock vänta in återremissen gällande muddring Småskär-Mjoön, säger Evelina Rydeker (Mp), ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Det innebär att investeringsplanen ska behandlas av kultur-och fritidsförvaltningen igen och sedan åter tas upp i nämnden innan årsskiftet. Inga förseningar av investeringar 2024 beräknas ske.

Mer pengar till RF-Sisu

Ett ärende som klubbades under nämndsmötet var verksamhetsbidrag på 400 000 kronor till RF-Sisu Norrbotten. De har sedan många år haft en årlig ersättning utifrån avtal på 300 000 kronor men kultur- och fritidsförvaltningen ser ett utökat behov av RF-Sisus kompetens och föreslog därmed höjningen och en övergång från avtal till verksamhetsbidrag.

Kontakt: Evelina Rydeker, ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-406 25 04

Sidan uppdaterades den 21 september 2023