Misstänkt bluff-faktura mot Luleå kommun

Vid lunchtid i dag uppmärksammade Luleå kommuns Ekonomicenter en faktura, som under gårdagen gick för betalning. Fakturan, som uppgår till 558 150 kronor, har betalats och attesterats enligt sedvanliga rutiner. I efterhand uppstod misstanke om felaktigheter och fakturan bedöms vara en så kallad bluff-faktura. Ärendet är polisanmält.

Kommunalråd och kommundirektör informerades omgående. Kommunen har under eftermiddagen gjort en polisanmälan och startat en intern utredning. Fakturan är ställd till Foster Williams PWC, Frankrike och avser strategisk planering och företagsfinansiering. I mejlkorrespondensen framstår det som att kommunalråd Carina Sammeli uppmanar att skyndsamt betala fakturan, men så är alltså inte fallet.

Kontaktuppgifter:
Kommundirektör Anna Lindh Wikblad, 070-2287751
Kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli, 073-0518792
Säkerhetsskyddschef Markus Wede, 073-3162848

Sidan uppdaterades den 21 september 2023