Flicka på gunga

Foto: Matthew Maaskant

Medlemskap i Healthy Cities

Luleå kommun är med i Healthy Cities, ett nätverk för jämlika förutsättningar för god hälsa och en hållbar samhällsutveckling.

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling. Healthy cities är en del av WHO.

I styrelsen för Healthy Cities ingår Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Sidan uppdaterades den 27 maj 2020