PUST

Har du en idé du vill genomföra i skolan? Behöver du hjälp med pengar till detta? Projekt Under SkolTid kan sökas av vem som helst som vill göra något under skoltid för barn och ungdomar i förskolan-gymnasiet, i Luleå kommun, för max 10 000 kr.

Kriterier för att bevilja projektpengar:

  • Pengarna ska gå till projekt för elever, något som har en början och slut, något extra man vill göra utanför obligatorisk verksamhet.
  • Högst 10 000 kr/projekt.
  • Pengarna ges till aktiviteter och dess omkostnad, ej till rena investeringar.
  • Pengarna ska användas samma termin som de är sökta.

Att notera:

Ansökan samordnas av rektor eller skolhandläggare på din skola för att undvika dubbla ansökningar för samma projekt.

Redogör för kostnaderna i projektet med exakta belopp i möjligaste mån (exkl moms) för att pengarna ska räcka till många!

Ansökan är öppen:

Höstterminen: vecka 18, till och med vecka 20, De som får PUST-medel meddelas senast vecka 23.

Vårterminen: vecka 45 till och med vecka 47, De som får PUST-medel meddelas senast vecka 50.

Endast de som får beviljade ansökningar får svar. Loggar du in med BankID i E-tjänsten kan du själv se om du fått avslag.

Vid beviljade pengar

Bidraget betalas inte ut till din skola utan du ser till att fakturan för PUST-aktiviteten skickas direkt från de du köper av (t.ex. Bälinge bondgård, Alviks trafik osv) till Kulturskolan så betalar vi den. Använd Luleå kommuns fakturaadress och glöm inte ansvarsnummer och verksamhetsnummer, se nedan.
Om fakturans belopp överstiger det beviljade beloppet, kommer faktura med överskjutande belopp att skickas till er.

Du informerar den som skickar fakturan att följande ska finnas med på fakturan:

  • Beställarens namn (ditt namn)
  • Skolans namn
  • Projektets nummer
  • Kommunens fakturaadress (Luleå kommun, box 50001, 97321 Luleå)
  • Ansvarsnummer 40610304, verksamhetsnummer 33000

Gösta Gustafsson

gosta.gustafsson@skol.lulea.se

Logga gärna in med BankID!

Ansök om PUST-pengar Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: 2023-12-15Senast uppdaterad: 2023-12-15