Vi byter VA-ledningar på Bredviken

LUMIRE byter ut gamla vatten- och avloppsledningar Angelgatan, Kolkgatan och Mjärdgatan på Bredviken.

Kort fakta om projektet

Lumire påbörjar våren 2023 med att byta ut och justera äldre ledningar för vatten- och avlopp på Bredviken. Del två tar vid under 2024 och då handlar det om att det blir jämna fina gator, som dessutom smalnas av.

Här bygger vi

Karta som visar var den nya Hertsökolan byggs

Tidplan

  • Våren 2023: LUMIRE påbörjar arbetet med att byta ut ledningar
  • Våren 2024: Gatorna återställs och får ny beläggning

Tips till boende

Passa på att se över den egna servisen när vi ändå arbetar i området. De egna ledningarna kan vara uttjänta och det kan vara läge att kolla upp om det är tid för byte. Dagvatten och dränering får inte längre vara inkopplad på spillvattennätet, det är därför läge att se över så att det är kopplat rätt i fastigheten. 

Varje fastighetsägare ansvarar för sin egen servis. Tag kontakt med arbetsledaren för att höra hur arbetet fortlöper tidsmässigt och passa ihop det med eventuella egna abeten.

Spola upp extra vatten
Se till att ha vatten uppspolat i egna kärl hemma, det kommer att bli kortare stopp för vattenleveransen under vissa perioder

Mer om projektet

Gatan är i stort behov av renovering. Samtidigt passar vi på att byta vatten- och avloppsledningarna som är ålderstigna. På så sätt undviker vi också att behöva riva upp den nya fina gatan på många många år.

När det gäller planering och utformning av gator är tanken att körbanan ska vara 5.5 meter med grönytor vid sidorna vilket är positivt då det ger en fördröjning av dagvatten, vi ser miljövinster och en säkrare och tryggare gata.

Det kommer att bli en begränsad framkomlighet under vissa tider. Att skydda tredje part – människor och djur – är alltid viktigast. Därför kan man behöva parkera bilen en bit bort under vissa tidperioder. Man kan också passa på att se över sina egna ledningar, det är något man styr upp själv som hushåll.

Vi rekommenderar att man fyller upp några dunkar eller kärl hemma för privata behov då vattnet kommer vara avstängt periodvis.

Kontakt

LUMIRE
0920-25 09 00

Nyheter

Sidan uppdaterades den 16 november 2023