Tillsammans utvecklar vi Luleå

För att möta utmaningarna, både i vår samtid och i vår framtid, tror vi att det krävs nytänkande, samverkan och omtanke. I Luleå kommun driver vi utvecklingsprojekt tillsammans med andra, som sätter människan i centrum.

Skolroboten AV1

Stöd för barn som inte kan gå till skolan

Länk till sidan

Luleå Framtidsforum

Innovativ metod för invånarinflytande

Länk till sidan

Sensorlarm för ökad trygghet

Trygghetsteknik på omsorgsboenden

Länk till sidan

VR på idrotten

Hjälper barn till mer rörelse

Länk till sidan

Smarta sopsorteringskärl

Sorteringskärl som meddelar när de är fulla

Länk till sidan

Balderspyramiden

Proaktiv vård genom bättre kostdata

Länk till sidan

Digital modell av Luleå

För en jämställd och grön stadsutveckling

Länk till sidan

Arctic IoT

Smart teknik ska locka fler ut på isen

Länk till sidan

Digital tvilling till industripark

Visualisering av data underlättar planering

Länk till sidan

Så jobbar vi med utveckling i Luleå kommun

Innovativt utvecklingsarbete

Verktygslåda med metoder och övningar

Projektmodell

Guide till lyckade utvecklingsprojekt