Om e-tjänster för bygglov – Mittbygge har stängts

Mittbyggeportalen har upphört den 1 december 2022. Det innebär att du som lämnat in ett ärende via Mittbygge inte längre kommer åt ditt ärende eller de handlingar som ligger i portalen.

Luleå kommun har använt Mittbygge för e-tjänster inom bygglovsområdet sedan 2017. Leverantören av Mittbygge har valt att avveckla portalen.

Det innebär att du som lämnat in ett ärende via Mittbygge inte längre kommer åt ärendet eller de handlingar som ligger i portalen.

Vi kan inte heller kontakta dig eller ta emot handlingar via Mittbygge. Du kanske väntar på ett beslut, start-/slutbesked eller behöver skicka in kompletterande handlingar till oss. Fram till att ditt ärende är avslutat kommer vi att ha kontakt med dig via e-post.

Viktigt att veta/göra om ditt ärende fortfarande pågår efter att Mittbygge har stängts:

  • Skicka dina kompletteringar, intyg, kontrollplaner eller frågor till miljobygg@lulea.se
    (Har du fått beslut i ditt ärende men är osäker på vad du behöver göra för att få slutbesked så framgår det av beslutet/startbeskedet).
  • Vi kommer att kommunicera med dig via e-post tills ärendet avslutas.
  • Meddela oss om du byter e-postadress.
  • Om du missat att ladda ner handlingar från Mittbyggeportalen som du vill ha kvar så kan du kontakta oss så skickar vi dem till dig.

Vi hoppas på överseende. Arbete pågår med att ta fram nya e-tjänster, under 2023 kommer vi att ha nya användarvänliga e-tjänster som ska göra det enklare för dig som planerar att bygga i Luleå att lämna in din ansökan.

Om jag missat att ladda ner mina handlingar jag vill ha kvar?
Vi har såklart kvar alla dina handlingar i vårt diarium. Om du behöver dem är det bara att kontakta oss på avdelning miljö och bygg så skickar vi dem till dig. E-postadress: miljobygg@lulea.se

Hur skickar jag in ifylld kontrollplan och eventuella intyg för att få slutbesked efter den 30 november?
Skicka handlingarna med e-post till miljobygg@lulea.se

Till vilken e-postadress kommer ni att skicka skrivelser eller meddelanden till?
Vi kommer att skicka meddelanden till den som står som huvudkontakt i ärendet hos oss, den som lämnat in ansökan i Mittbygge. Viktigt att du meddelar oss om du ändrar e-postadress eller om du har något ombud som sköter ditt ärende och det är hen som ska vara kontaktperson.

Jag har inte fått någon information om att Mittbygge stängts, hur har den gått ut?
Vi har informerat om att Mittbygge stängs under hösten på vår hemsida och i Mittbyggeportalen. Den 3 september stängdes portalen för inkommande ärenden.
Under vecka 44 har vi skickat information till alla cirka 550 personer som har pågående ärenden i Mittbygge. Har du inte fått mailet, titta i din skräppost. Det kan också vara att vi har inaktuell e-postadress till dig. Vi skickar e-post till den adress du angav när du gjorde din ansökan. Hör av dig till oss om du inte fått informationen.

Jag har inte något pågående ärende, jag har byggt klart. Varför får jag informationen?
Informationen som gick ut under v. 44 baserades på de ärenden som vid tillfället låg öppna i vårat system. Vi kan ha missat avsluta något enstaka ärende och det har därför skickats information till dig.
I så fall kan du bortse från informationen.

Det kan också vara så att du har byggt klart men inte skickat in ifylld kontrollplan och eventuella intyg för att du ska få slutbesked. Då ligger ärendet öppet hos oss tills lovet förfaller.
Har du byggt klart ska du skicka in handlingarna till oss så snart som möjligt. I ditt beslut framgår vilka handlingar du ska skicka in till oss.

Varför har ni inte nya e-tjänster på plats när Mittbygge stänger?
Så fort vi fick veta att Mittbygge skulle stänga påbörjades arbetet med att ta fram nya e-tjänster. Vi samarbetar med ett antal andra kommuner som är i samma situation. E-tjänsterna börjar vara klara men det har uppstått vissa tekniska problem med att koppla tjänsterna till vårat system. Vi hoppas att problemen ska vara lösta så att vi kan presentera nya e-tjänster efter årsskiftet.

Hur gör jag om vill söka bygglov/göra en anmälan för ett nytt projekt?
Fram till att de nya e-tjänsterna är klara gör du din ansökan/anmälan genom att fylla i en blankett och maila den till miljobygg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 29 juni 2023