Klimatfredag på Stadshuset i Luleå 26 maj

Den 26 maj bjuder Luleå kommun in till Klimatfredag på Stadshuset. Du som bor i Luleå kommun, är elev på någon av Luleås gymnasieskolor eller är en medarbetare på Luleå kommun är välkommen att ta del av utställningen Carbon Ruins och en lunchföreläsning av Klimatpsykologerna. Läs mer och boka din plats på guidning, workshop och föreläsning nedan!

Reseutställningen Carbon Ruins

Reseutställningen Carbon Ruins

Carbon Ruins

Carbon Ruins är en utställning och en tidsresa som hyllar att den globala nollvisionen av koldioxidutsläpp nåddes 2050. Sverige var det första landet i världen att gå ur den fossila eran som varade mellan 1849–2049. Utställning placerar dig i framtiden. I en gammal Amerikakoffert visar vi föremål från en svunnen tid – vår nutid. Kan du tänka dig att leksaker i hårdplast och konstgräs av plast på fotbollsplaner var vardagsmat på 20-talet? Carbon Ruins bjuder in oss att fundera och drömma. Genom att besöka framtiden kan vi se med nya ögon på vår nutid, våra liv och vår omvärld.

Guidning och workshop - Carbon Ruins

Guidningen av Carbon Ruins fungerar lite som ett skådespel där guiden, författaren Mats Söderlund, befinner sig i år 2053 och berättar om utställningens objekt som om deras tid (vår nutid) redan är förbi.

För att få ut ännu mer av utställningen erbjuds elever på gymnasiet även att delta på en workshop med Carbon Ruins som utgångspunkt. Workshopen är en möjlighet att bli medskapande i berättelsen om klimatomställningen, utställningen har skapats i mötet med forskare, experter, tjänstemän, politiker och medborgare. Den som kommer på workshopen är inbjuden till att bli medskapare av Carbon Ruins genom att bidra med med sin berättelse om klimatomställningen.

Frida Hylander, Kata Nylén och Kali Andersson från Klimatpsykologerna

Frida Hylander, Kata Nylén och Kali Andersson från Klimatpsykologerna

Klimatpsykologerna

Klimatpsykologerna är legitimerade psykologer med specialinriktning mot klimat- och miljöfrågorna. De arbetar med de mänskliga, psykologiska och beteendemässiga aspekterna kring hur och vad vi gör i relation till vår miljö och klimatkrisen. De kommer att prata om varför vi gör som vi gör, eller kanske framför allt varför vi inte gör mer än vi gör. Men också hur vi kan förändra oss och göra mer!

Program - Klimatfredag på Stadshuset 26 maj

När: 08.30 - 10.00
Vad: Möjlighet att besöka utställningen Carbon Ruins för allmänhet och medarbetare på Luleå kommun samt möta författaren Mats Söderlund (är aktuell med boken "Härlig är jorden")
Var:
Kapprummet bredvid Sessionssalen i Stadshuset
Ingen anmälan krävs

När: 10:15 - 12.00
Vad: Guidning av Carbon Ruins inklusive workshop, för gymnasieelever (25 platser)
Var: Kapprummet bredvid Sessionssalen i Stadshuset
Gå till anmälan för dig som är elev på gymnasiet i Luleå

När: 12:10 – 12:50
Vad: Lunchföreläsning med Klimatpsykologerna, gymnasieelever som anmäler sig till föreläsning på plats bjuds på lunchmacka, föreläsningen ges via Teams och går därför att ta del av även på distans
Var: Sessionssalen, vån 1 på Stadshuset
Anmälan till lunchföreläsning på plats för dig som är gymnasieelev (50 platser)
Anmälan till lunchföreläsning på plats för allmänheten och dig som är medarbetare på Luleå kommun (100 pl)
Anmälan till digital lunchföreläsning (via Teams, du får länk till föreläsningen via e-post någon dag innan)

När: 13.00 - 14.00
Vad: Guidning av Carbon Ruins, för allmänheten och medarbetare på Luleå kommun (25 platser)
Var: Kapprummet bredvid Sessionssalen i Stadshuset
Gå till anmälan för allmänheten och för dig som är medarbetare på Luleå kommun

När: 14.00 - 16.00
Vad: Möjlighet att besöka utställningen Carbon Ruins för allmänhet och medarbetare på Luleå kommun samt möta författaren Mats Söderlund (är aktuell med boken "Härlig är jorden")
Var: Kapprummet bredvid Sessionssalen i Stadshuset
Ingen anmälan krävs

För mer information - kontakta:

Sophie Forsberg Johansson,
e-post sophie.forsberg.johansson@lulea.se

 

Denna klimatfredag är en del i kommunens satsning på beteendeförändringar för minskad klimatpåverkan. Våra utsläpp av växthusgaser är för höga i världen och i Luleå. Vi behöver vända utvecklingen snabbt, för att bidra till en bra framtid. Luleå kommun tror och vill att många fler kommer att flytta till Luleå framöver. Befolkningen ska öka till hundratusen, samtidigt som klimatpåverkan ska krympa ner till noll. Det ska vara uppnått senast år 2040. Koldioxidutsläppen behöver minska med 16 procent varje år, för att vi ska bidra till en tryggare framtid.

Sidan uppdaterades den 3 maj 2023