Klimatneutralt Luleå 2040

År 2040 ska Luleå inte ha någon påverkan på klimatet. Hur tar vi oss dit?

Kommunens klimatmål

Luleå kommun ska bidra till en framtid där människor kan producera mat och leva tryggt. Det politiskt beslutade målet är att Luleå som ort inte ska ha någon påverkan på klimatet år 2040. Luleå ska bli klimatneutralt. Det innebär att allt som sker inom kommunens gränser ska hända utan att bidra till global uppvärmning.

Läs mer om kommunens hållbarhetsmål.

Strategiskt klimatarbete

Inom Luleå kommun arbetar bolag och förvaltningar tillsammans i initiativet Klimatneutral & naturpositiv för att minska Luleås påverkan på klimatet.

Kommunen är också medlem i de nationella nätverken Viable Cities Länk till annan webbplats. och Klimatkommunerna Länk till annan webbplats.. Kommunen deltar även i EU-projektet NetZeroCities Länk till annan webbplats., som går ut på att samverka med Umeå kommun i strävan att uppnå klimatmålen.

Kommunen planerar också för anpassning till ett förändrat klimat.

Koldioxidbudget

Utsläppen av koldioxid i Luleå behöver minska med 16 % varje år. Det framgår av kommunens koldioxidbudget. Budgeten visar det antal ton växthusgaser som kan släppas ut inom kommunens gränser från och med 2023, för att kunna bidra till 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Läs mer om Luleå kommuns koldioxidbudget.

Fem områden att minska utsläppen

Kommunen arbetar för att minska klimatpåverkan både i sina egna verksamheter och i Luleå som ort. Utsläppsminskningarna kan delas upp på fem områden.

Innebär minskat resande, minskade transporter och övergång till förnybara bränslen. Och ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Luleå klimatsäkrar 2040

Innebär hållbart byggande och effektiv användning av befintliga byggnader.

Ska möjliggöra ett hållbart vardagsliv som sker utan att klimatet påverkas.

Innebär effektiv användning av energi, övergång till förnybar och återvunnen energi och effektiv styrning och lagring av energi.

Innebär minskad och effektiv resursanvändning, genom bland annat hållbara upphandlingar och ökad samverkan mellan aktörer, samt ett främjande av en cirkulär ekonomi.

Vad kan jag göra som privatperson?

Kommunen erbjuder dig som privatperson kostnadsfri energi- och klimatrådgivning för din bostad. Bryt din nykonsumtion genom att handla återbruk och second, till exempel på Hållbarhetshuset Länk till annan webbplats. eller Secondhandbutiken Samlat Länk till annan webbplats.. Cykla till jobbet eller åk kollektivt med Luleå Lokaltrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Har du frågor eller idéer och vill komma i kontakt med någon som arbetar med klimatfrågan på Luleå kommun? Skicka e-post till klimat@lulea.se.

Luleå klimatsäkrar 2040

Sidan uppdaterades den 16 maj 2024