Äidinkielen opetus peruskoulussa

Äidinkieltä opiskellaan omana aineena, oman kurssisuunnitelman mukaan peruskoulussa. Se tukee oppilaan monikielisyyden ja kulttuuri-identiteetin kehitystä.

Suomen kielessä ei vaadita perustaitoja

Suomen kieli on yksi kansallisista vähemmistökielistä ja oppilailla on oikeus suomen kielen opetukseen ilman aikaisempia tietoja eli perustaitoja eikä sen tarvitse olla kotona puhuttu kieli.

1. heinäkuuta 2015 astui voimaan lakimuutos, mikä takaa kansallisten vähemmistökielten opetuksen myös niille oppilaille, joilla ei ole kyseisen kielen perustaitoja.

Miten äidinkielen opetus järjestetään?

Siihen on monia vaihtoehtoja. Äidinkielen opetus voi olla kielivalintana, oppilaan valintana, koulun valintana tai se voidaan järjestää lukujärjestyksen ulkopuolella. Oppilas voi saada äidinkielen opetusta vain yhdessä kielessä, poikkeuksena romani chib. Äidinkielen opetuksen järjestäminen on kyseisen koulun rehtorin vastuulla.

Miten haen suomen kielen opetusta?

Lapsen huoltaja hakee äidinkielen opetusta lapselleen. Koulun rehtori tekee siitä päätöksen.

Haku tapahtuu sähköisen palvelun kautta (ruotsiksi). Linkki toiselle sivustolle.  

Arvosana

Oppilaat voivat lukea suomen kieltä ensimmäiseltä  luokalta yhdeksännelle luokalle. Luokilla 6-9 suomen kielestä annetaan arvosana, asteikolla A-F. Lopputodistuksessa opettaja antaa kirjallisen selvityksen, jos arvosanaa ei voida antaa.

Äidinkielen opetuksen keskeyttäminen

Jos lapsesi halua lopettaa äidinkielen lukemisen, niin se tulee keskeyttää sähköisen palvelun Linkki toiselle sivustolle. kautta.

Lisätietoja äidinkielenopetuksesta saat lapsesi koulun rehtorilta.

Skolverket - lisätietoa oikeudesta äidinkielen opetukseen (ruotsiksi) Linkki toiselle sivustolle.

Tietoa kansallisista vähemmistöistä ruotsiksi: www.minoritet.se. Linkki toiselle sivustolle.  

Sidan uppdaterades den 23 tammikuuta 2023