Lediga jobb

 • 2018-06-20

  Lärare i matematik


  Du kommer att undervisa elever i matematik på framför allt grundläggande nivå men även på gymnasial nivå. Du kommer att ingå i arbetslag tillsammans med lärare inom samma ämnesområde. Samverkan sker...
  Läs mer
 • 2018-06-20

  Speciallärare/-pedagog inom Särskild utbildning för vuxna


  Du kommer att undervisa elever i mindre grupper eller enskilt inom särskild utbildning för vuxna i olika ämnen/kurser på grundläggande, träningsskolenivå samt gymnasial nivå. Du kommer att arbeta som...
  Läs mer
 • 2018-06-20

  Skolkurator till Råneskolan


  Dina arbetsuppgifter består främst av rådgivning och vägledning i kontakter med elever och deras föräldrar samt berörd skolpersonal. Du deltar i särskilda elevutredningar samt är stöd i kontakter med...
  Läs mer
 • 2018-06-20

  Lärare i svenska som andraspråk


  Du kommer att undervisa elever i svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå samt yrkessvenska inom vårdsektorn. Du kommer att ingå i arbetslag tillsammans med lärare inom samma...
  Läs mer
 • 2018-06-20

  Barnskötare till Borgmästarens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som...
  Läs mer
 • 2018-06-20

  Systemutvecklare/projektledare


  I rollen som systemutvecklare/projektledare är du delaktig, eller leder, utvecklingsuppdrag som initierats inom förvaltningen.

  Särskilt fokus i rollen är att arbeta med frågor i gränssnittet...

  Läs mer
 • 2018-06-19

  Vikariat som lärare i matematik, no och teknik till Furuparkskolan


  Du kommer att undervisa elever i åk 4-6 på Furuparkskolan, till största del i matematik, naturorienterande ämnen och teknik. Det är meriterande med behörighet i de samhällsorienterade ämnena.
  Läs mer
 • 2018-06-19

  Lärare i textilslöjd till Sunderbyskolan och Tallkronanskolan


  Tjänsten som lärare i textilslöjd innebär att du ansvarar för undervisning i klass åk 3-6 i de ämnen du har behörighet. Du kommer att ingå i ett arbetslag med andra pedagoger som arbetar med...
  Läs mer
 • 2018-06-19

  Timpersonal fritidsgårdar


  Du kommer arbeta eftermiddag, kväll och helger i vår öppna verksamhet för unga 13-16 år. Du förväntas jobba utifrån ett medskapande och coachande förhållningssätt i syfte att möjliggöra en aktiv...
  Läs mer
 • 2018-06-19

  LSS-handläggare


  Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. Vi utvecklas hela tiden vilket gör att det är spännande att jobba hos oss. Oavsett...
  Läs mer
 • 2018-06-18

  Socialsekreterare Vuxensektionen


  Vuxensektionen står inför nya spännande utmaningar. För att lyckas med vårt uppdrag så behöver vi förstärkning i vårt team. Vi kan erbjuda dig ett omväxlande och meningsfullt arbete där du gör...
  Läs mer
 • 2018-06-18

  Lärare i Sv/Sva till Stadsöskolan


  Hälsa, kunskap, trivsel och trygghet är viktigt för oss på Stadsöskolan. Håller du med? Välkommen då att ingå i Stadsöskolans kompetenta personalgrupp!

  Du kommer att undervisa elever i år 4-9 i...

  Läs mer
 • 2018-06-18

  Lärare i år 4-6 till Benzeliusskolan


  Vi söker ytterligare en fantastisk lärare till mellanstadiet där du kommer att undervisa elever i år 4-6 på ett spännande sätt. På Benzeliusskolan arbetar vi utifrån ett inkluderande förhållningssätt...
  Läs mer
 • 2018-06-15

  Sjuksköterska natt


  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har hela Luleå kommun som upptagningsområde.

  Våra patienter bor både vid vård-, stöd och omsorgsboenden samt i ordinärt boende. I arbetet...

  Läs mer
 • 2018-06-15

  Måltidsbiträde i centrala stan


  Måltidsservice söker nu Måltidsbiträde som tycker det är fantastiskt bra att jobba dagtid hellre än kvälls- och helgarbete. I tjänsten medverkar man i alla förekommande arbetsuppgifter vid mottagande...
  Läs mer
 • 2018-06-14

  Lärare i trä- och metallslöjd åk 3-6 till Stadsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i år 3-6 i trä-och metallslöjd och i tjänsten ingår delat mentorskap i år 6. Du är en viktig person i elevernas dagliga arbete med att nå så långt som möjligt utifrån...
  Läs mer
 • 2018-06-14

  Lärare i engelska och svenska åk 4-9 till Stadsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i år 4-9 i engelska och svenska och i tjänsten ingår delat mentorskap i år 7. Du är en viktig person i elevernas dagliga arbete med att nå så långt som möjligt utifrån...
  Läs mer
 • 2018-06-14

  Verksamhetsledare


  Som verksamhetsledare för den nya mötesplatsen ska du samordna, samverka och kommunicera med interna och externa aktörer i syfte att bygga upp den nya mötesplatsen tillsammans med unga och unga vuxna....
  Läs mer
 • 2018-06-14

  Förskollärare till Kristallens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner.

  Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...

  Läs mer
 • 2018-06-14

  Förskollärare till Svartöstadens förskola


  Som förskollärare har du ansvar för att planera, driva, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan utifrån läroplaners intentioner och de områden som vi prioriterar på förskolan. Du...
  Läs mer
 • 2018-06-14

  IT-konsult/Systemtekniker


  Som IT-konsult/systemtekniker ingår du i ett team som arbetar med den dagliga IT-driften. Du arbetar i nära samarbete med systemförvaltare och systemägare liksom med dina kollegor på avdelningen Drift...
  Läs mer
 • 2018-06-14

  Lärare i Ma/NO till Montessori


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 i Ma/NO-ämnena. Är du behörig i endast ett av ämnena plus annat ämne så är även det intressant för oss.

  Hos oss kommer du att arbeta i ett tryggt...

  Läs mer
 • 2018-06-13

  Speciallärare till Montessori


  Du kommer att arbeta som speciallärare framför allt på högstadiet.

  Hos oss kommer du att arbeta i ett tryggt arbetslag där det läggs stor vikt vid det kollegiala lärandet och samarbete. Vi arbetar i...

  Läs mer
 • 2018-06-12

  Fritidspedagog/Lärare i fritidshemmet till Boskataskolan


  Du kommer att arbeta som fritidspedagog i en av våra tre avdelningar. Tjänsten innebär att planera och genomföra aktiviteter och undervisning på fritids men även samverkan med skolans lärare och...
  Läs mer
 • 2018-06-12

  Lärare i åk 4-6 till Benzeliusskolan


  Vi söker ytterligare en fantastisk lärare till mellanstadiet där du kommer att undervisa elever i år 4-6 på ett spännande sätt. På Benzeliusskolan arbetar vi utifrån ett inkluderande förhållningssätt...
  Läs mer
 • 2018-06-12

  Lärare till Måttsundsskolan


  Din tjänst innebär att du:
  • Arbetar med planering, undervisning och bedömning i årskurs 1-3 inom ämnena i läroplanen för grundskolan i samarbete med ytterligare pedagoger på skolorna.
  • Arbetar i...

  Läs mer
 • 2018-06-12

  Lärare i trä- och metallslöjd och idrott till Örnässkolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurserna 6-9 i trä- och metallslöjd 50% och i idrott 50%. Mentorskap ingår i tjänsten och du kommer att samverka med andra pedagoger i ett arbetslag.
  Läs mer
 • 2018-06-11

  Leg sjuksköterska till omsorg/psykiatri


  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har omvårdnadsansvar för patienter inom ditt område. I dina arbetsuppgifter ingår vårdplanering, dokumentation, läkemedelshantering,...
  Läs mer
 • 2018-06-11

  Lärare till Sunderbyskolan


  Tjänsten som lärare innebär att du ansvarar för undervisning i klass åk 4-6 i de ämnen du har behörighet. Mentorskap ingår i tjänsten. Du kommer att ingå i ett hemvist med andra pedagoger som arbetar...
  Läs mer
 • 2018-06-11

  Fritidspedagog/Lärare i fritidshem till Munkebergsskolan


  Tjänsten som fritidspedagog på Munkebergsskolan innebär att arbeta i klass/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Som fritidspedagog har du ansvar för att bedriva...
  Läs mer
 • 2018-06-11

  Förskollärare till Storsands förskola


  Som förskollärare har du ansvar för att planera, driva, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan utifrån läroplaners intentioner och de områden som vi prioriterar på förskolan. Du...
  Läs mer
 • 2018-06-11

  Barnskötare till Nya förskolan på Hertsön


  Som barnskötare har du ett viktigt uppdrag i arbetslaget där du bland annat medverkar till att skapa en positiv och utvecklande miljö för alla barn. Du ska självständigt och tillsammans med kollegor...
  Läs mer
 • 2018-06-08

  Elevassistent till Stadsöskolan


  Tjänsten som elevassistent innebär att du kommer att arbeta som stöd i undervisningen och på raster under hela skoldagen för en elev i en klass på högstadiet. Du som person och ditt arbete är väldigt...
  Läs mer
 • 2018-06-07

  Lärare i trä- och metallslöjd till Björkskatans skolområde


  Tjänsten som slöjdlärare innebär att du kommer att undervisa elever i årskurs 3-6 på två skolor, Porsöskolan och Boskataskolan. Tjänsten är fördelad på ca 50% på respektive skola. Du ingår i...
  Läs mer
 • 2018-06-07

  Vikarierande skolkurator till Luleå Gymnasieskola


  Du ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande i ett elevhälsoperspektiv på grupp-, individ- och organisationsnivå. Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med övriga elevhälsan, SYV och...
  Läs mer
 • 2018-06-05

  Lärare i Sv/Sva/Eng åk 7-9 till Björkskataskolan


  Vi söker en lärare för undervisning i svenska som andraspråk och engelska och svenska i åk 7-9. Förutom SVA-undervisning (ca 30-40 %) ingår även att ha grupper för elever i svenska/engelska inom ramen...
  Läs mer
 • 2018-05-30

  Lärare i idrott till Boskataskolan


  Tjänsten som idrottslärare innebär att du ansvarar för undervisning i ämnet idrott och hälsa för elever från åk 1-6. Du ingår i arbetslag för åk 4-6. Den kollegiala samverkan och intresset för...
  Läs mer
 • 2018-05-04

  Vikarie inom kök på måltidsservice


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer
 • 2017-12-31

  Sommarjobb vård, stöd och omsorg 2018


  Vård och omsorgsboende/Korttidsboende
  På boendet arbetar du utifrån varje brukares individuella behov. Arbetet innebär att ge brukaren omvårdnad, service och ett dagligt liv med socialt innehåll. På...

  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Våra anställningsförmåner