Lediga jobb

 • 2019-06-17

  Vikariat nattsjuksköterskor


  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har hela Luleå kommun som upptagningsområde.

  Våra patienter bor både vid vård-, stöd och omsorgsboenden samt i ordinärt boende. I arbetet...

  Läs mer
 • 2019-06-17

  Speciallärare till Individuella programmet vid Luleå gymnasiesärskola


  Du ska undervisa vid gymnasiesärskolans Individuella program som finns på kvarteret Örnen och Kungsfågeln, Luleå gymnasieskola. Du kommer att undervisa i de olika ämnesområdena i programmet och...
  Läs mer
 • 2019-06-17

  Lärare trä- och metallslöjd till Stadsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i år 7-9 i trä-och metallslöjd och i tjänsten ingår delat mentorskap i år 8. Du är en viktig person i elevernas dagliga arbete med att nå så långt som möjligt utifrån...
  Läs mer
 • 2019-06-14

  Furuparkskolan söker förskollärare/lärare för tidigare år till förskoleklass


  Som förskollärare/lärare i förskoleklass kommer du att undervisa elever i förskoleklass efter gällande styrdokument och läroplan. I arbetet ingår att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera den...
  Läs mer
 • 2019-06-14

  Fritidspedagog/Lärare i fritidshem till Råneskolan


  Tjänsten som fritidspedagog/lärare fritidshem på Råneskolan innebär att arbeta i barn/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Rastvärdskap ingår i uppdraget. Tjänsten innebär...
  Läs mer
 • 2019-06-14

  Förskollärare till Ormbergets förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med att utveckla förskolan utifrån läroplanens intentioner och mål. Det är av största vikt att du är med och skapar en bra kultur och...
  Läs mer
 • 2019-06-14

  Socialpedagog till Porsöskolan


  Uppdraget som socialpedagog handlar främst om att arbeta främjande och förebyggande på individ- och gruppnivå i syfte att skapa och stärka en god lärmiljö som förutsättning för elevernas...
  Läs mer
 • 2019-06-13

  Undersköterskor till Stadsölagets hemtjänst


  Vi söker nya medarbetare till Stadsölagets hemtjänst som utgår från Gammelstad.

  Arbetet innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en...

  Läs mer
 • 2019-06-12

  Modersmålslärare i tigrinja till Resurscentrum


  Vi söker nu modersmålslärare i tigrinja:

  Vid Resurscentrum tillhandahåller vi undervisning i cirka 26 språk i förskola och skola.
  Du kommer att arbeta som modersmålslärare i grundskola, gymnasium...

  Läs mer
 • 2019-06-12

  Modersmålslärare i tyska till Resurscentrum


  Vi söker nu modersmålslärare i tyska:

  Vid Resurscentrum tillhandahåller vi undervisning i cirka 26 språk i förskola och skola.
  Du kommer att arbeta som modersmålslärare i grundskola, gymnasium och...

  Läs mer
 • 2019-06-12

  Förstelärare i Ma/NO 4-9 till Tunaskolan


  Som förstelärare i Ma/NO på Tunaskolan kommer du att undervisa elever i årskurs 4-9. Du kommer att ingå i ett arbetslag om ca 12-15 personer och i tjänsten ingår mentorskap.

  Tjänsten som...

  Läs mer
 • 2019-06-12

  Modersmålslärare i turkiska till Resurscentrum


  Vi söker nu modersmålslärare i turkiska:

  Vid Resurscentrum tillhandahåller vi undervisning i cirka 26 språk i förskola och skola.
  Du kommer att arbeta som modersmålslärare i grundskola, gymnasium....

  Läs mer
 • 2019-06-12

  Modersmålslärare i engelska till Resurscentrum


  Vi söker nu modersmålslärare i engelska:

  Vid Resurscentrum tillhandahåller vi undervisning i cirka 26 språk i förskola och skola.
  Du kommer att arbeta som modersmålslärare i grundskola, gymnasium...

  Läs mer
 • 2019-06-12

  HR strateg


  Som HR strateg arbetar du tillsammans med andra inom arbetsgivaravdelningen med att stötta förvaltningarna inom hela HR området. Du har ett speciellt ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering. I ditt...
  Läs mer
 • 2019-06-12

  Räddningstjänstpersonal i beredskap


  Arbetet innebär att rycka ut på larm i framförallt Råneå området, det kan även ske inom samverkansområdet för Räddningstjänsterna i Norrbotten. Vanliga orsaker till utryckningar är brand,...
  Läs mer
 • 2019-06-11

  Skolsköterska till Resurscentrum - Elevhälsan


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker en skolsköterska till Resurscentrum/ Elevhälsan.

  Som skolsköterska ingår du i det lokala Elevhälsoteamet som leds av rektor. Det lokala elevhälsoteamet utgör...

  Läs mer
 • 2019-06-11

  Lärare i matematik till Luleå gymnasieskola


  Vi söker en lärare i matematik till kvarteret Kungsfågeln i Luleå gymnasieskola.

  Du kommer undervisa i matematik i första hand på Bygg- och anläggningsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet...

  Läs mer
 • 2019-06-11

  Lärare till åk 5 - Tallkronanskolan


  Vi har tvålärarsystem i alla årskurser.

  Du kommer att undervisa eleverna i svenska, engelska och SO.

  Du kommer att arbeta i arbetslag där den kollegiala samverkan är stor och tillsammans kommer ni...

  Läs mer
 • 2019-06-11

  Lärare i Ma/NO åk 7-9 till Björkskataskolan


  Vi söker en lärare för undervisning i matematik och alla NO - ämnen (med fördel Biologi och Kemi) på Björkskataskolan 7-9. Du ingår i ett arbetslag och har nära samarbete med övriga lärare som arbetar...
  Läs mer
 • 2019-06-11

  Lärare i Ma/NO åk 7-9 till Björkskataskolan


  Vi söker en lärare för undervisning i matematik och alla NO - ämnen (med fördel fysik och teknik) på Björkskataskolan 7-9. Du ingår i ett arbetslag och har nära samarbete med övriga lärare som arbetar...
  Läs mer
 • 2019-06-11

  Lärare i engelska


  Du kommer att undervisa elever i engelska på grundläggande och gymnasial nivå. Du kommer att ingå i arbetslag tillsammans med lärare inom samma ämnesområde. Samverkan sker även med...
  Läs mer
 • 2019-06-10

  Lärare ma/no, år 4-6, till Boskataskolan


  Tjänsten innebär att bedriva undervisning ma/no i åk 4-6 samt planera, göra bedömningar och uppföljningar av verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag. Du kommer att vara en del av...
  Läs mer
 • 2019-06-10

  Lärare ma/no, år 4-6, till Boskataskolan


  Tjänsten innebär att bedriva undervisning ma/no i åk 4-6 samt planera, göra bedömningar och uppföljningar av verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag. Du kommer att vara en del av...
  Läs mer
 • 2019-06-10

  Lärare i svenska som andraspråk till Örnässkolan 7-9


  Du kommer att undervisa elever i årskurserna 7-9 i svenska som andraspråk. Mentorskap ingår i tjänsten och du samverkar med andra pedagoger i såväl ämneslag som arbetslag.
  Läs mer
 • 2019-06-05

  Handläggare till IT/Administrationsavdelningen


  Som handläggare arbetar du med ärenden för gymnasiet som innefattar elevers studiegång, studieplanshandläggning, betygshantering, systemstöd och support. Du har samordningsansvar för rättssäkerheten i...
  Läs mer
 • 2019-06-05

  Förskollärare till Antnäs förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som...
  Läs mer
 • 2019-06-04

  Lärare i fritidshem, fritidspedagog eller förskollärare till Öhemsskolan


  Du kommer att vara en del i ett arbetslag som arbetar i förskoleklass under skoltiden och på fritids efter skolan. Eleverna finns i samma lokaler under hela dagen. I arbetslaget finns två...
  Läs mer
 • 2019-06-04

  Utbildare till YH - utbildningen Tandsköterska


  Du kommer att medverka till att utbilda kompetenta tandsköterskor genom undervisning i odontologiska ämnen där praktiska och teoretiska moment ingår. Undervisningen bedrivs både på distans och...
  Läs mer
 • 2019-06-04

  Stadsarkitekt till Luleå kommun


  Vi söker nu en engagerad person för rollen som stadsarkitekt. Vill du bidra med din kompetens som stöd i planprocessen och vid bedömningar i plan- och bygglovsärenden? Vill du medverka vid lovprövning...
  Läs mer
 • 2019-05-21

  Lärare i svenska som andraspråk


  Du kommer att undervisa elever i svenska som andraspråk främst på grundläggande nivå. Du kommer att ingå i arbetslag tillsammans med lärare inom samma ämnesområde. Samverkan sker även med...
  Läs mer
 • 2018-12-23

  Sommarjobb vård, stöd och omsorg 2019


  Vård och omsorgsboende/Korttidsboende
  På boendet arbetar du utifrån varje brukares individuella behov. Arbetet innebär att ge brukaren omvårdnad, service och ett dagligt liv med socialt innehåll. På...

  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där medarbetarna är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.

Våra anställningsförmåner