Lediga jobb

Sök arbete hos oss! Ett av Sveriges viktigaste jobb!

 • 2017-12-12

  Lärare åk 1-3 till Tallkronanskolan


  Du kommer att arbeta med undervisning och arbeta i arbetslag där den kollegiala samverkan är stor. Tillsammans med arbetslaget kommer du att planera och följa upp verksamheten på både grupp- och...
  Läs mer
 • 2017-12-12

  Fritidspedagog till Hedskolan


  Tjänsten som fritidspedagog på Hedskolan innebär att samverka i årskurs 4-6 kring enskilda elever som har behov av extra stöd under skoldagen och arbeta på fritids under eftermiddagarna. Du kommer att...
  Läs mer
 • 2017-12-12

  Gymnasielärare i Idrott och hälsa-idrottsspecialisering ishockey


  Du ska undervisa i ämnet idrott och hälsa med idrottsspecialisering ishockey inom det nationella Hockeygymnasiet(NIU), Luleå Gymnasieskola.
  Läs mer
 • 2017-12-12

  Turistinformatör


  Som turistinformatör är du ett av Gammelstad, Luleå och Swedish Laplands ansikten utåt. Att leverera ett gott värdskap är en självklarhet. Dina kontakter sker huvudsakligen med besökare, företag och...
  Läs mer
 • 2017-12-11

  Lärarassistent med elevstödjande arbetsuppgifter


  Tjänsten är till en början prioriterad till Borgmästarskolan men kommer över tid även att omfatta arbete på Munkebergsskolan. Ditt arbete består i att öka trygghet och trivsel i olika sociala...
  Läs mer
 • 2017-12-08

  Bibliotekarie


  I denna tjänst arbetar du huvudsakligen läsfrämjande för att inspirera barn till läsning och berättande, genom exempelvis sagostunder och bokprat. Du arbetar också läsfrämjande gentemot föräldrar till...
  Läs mer
 • 2017-12-08

  Bibliotekarie


  Som bibliotekarie ansvarar du tillsammans med kollegorna i dina arbetsgrupper för nedanstående arbetsuppgifter:

  • Information och vägledning om litteratur och andra medier
  • Litteraturförmedling...

  Läs mer
 • 2017-12-07

  2 lärare till Sunderbyskolan


  Tjänsten som lärare innebär att du ansvarar för undervisning i klass åk 4-6 i de ämnen du har behörighet i. Mentorskap ingår i tjänsten. Du kommer att ingå i ett hemvist med andra pedagoger som...
  Läs mer
 • 2017-12-07

  Lärare i teoretiska ämnen åk. 7-9 till Råneskolan


  Din tjänst innebär att du:

  • Arbetar med planering, undervisning och bedömning inom so, svenska eller engelska i samarbete med ytterligare pedagoger på skolorna.
  • Arbetar i nära dialog med...

  Läs mer
 • 2017-12-07

  Spännande läraruppdrag, Alviksskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 i matematik, no och teknik. Mentorskap ingår i tjänsten

  Utlysningen av denna tjänst beror bland annat på att vi har erhållit projektmedel för att utveckla...

  Läs mer
 • 2017-12-07

  Lärare åk. 1-3 Munkebergsskolan


  Tjänsten innebär att som klasslärare bedriva undervisning i åk 1 samt planera, göra bedömningar och uppföljningar av verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag.
  Läs mer
 • 2017-12-07

  Förskollärare till Burströmska förskola


  Vi söker ytterligare en förskollärare, till vårt arbetslag ”Myggan”. Behovet är 75% - 100% och kan anpassas efter ditt önskemål.

  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med...

  Läs mer
 • 2017-12-06

  Lärare i ma/no/teknik till Stadsöskolan


  Hälsa, kunskap, trivsel och trygghet är viktigt för oss på Stadsöskolan. Håller du med? Välkommen då att ingå i Stadsöskolans kompetenta personalgrupp!

  Du kommer att undervisa elever i år 7-9 i...

  Läs mer
 • 2017-12-06

  Samordnare till introduktionsprogrammet Luleå gymnasieskola


  Luleå gymnasieskola har fått statliga medel för att utveckla Introduktionsprogrammet (IM) och söker därför en samordnare. Uppdraget bygger på samverkan med externa och interna utbildningsaktörer samt...
  Läs mer
 • 2017-12-06

  Nämndsekreterare


  Vi har infört ett kommungemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem (Evolution) som gör det möjligt för handläggare, registratorer och nämndsekreterare att följa hela ärendekedjan. Vi distribuerar...
  Läs mer
 • 2017-12-04

  Legitimerad sjuksköterska till Västberga vård- och omsorgsboende


  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har omvårdnadsansvar för patienter inom ditt område, vårdplanering, dokumentation, delegering, läkemedelshantering, utbildning och handledning...
  Läs mer
 • 2017-12-04

  Verksamhetschef Hälso- och sjukvård


  Det här är en tjänst för dig som drivs av utveckling, samarbete och personcentrerad vård. Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du får vara delaktig i att utveckla hälso- och...
  Läs mer
 • 2017-12-04

  Verksamhetschef Individ och familjeomsorgen


  Det här är en tjänst för dig som drivs av utveckling och har individen och barnets behov i centrum. Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du får vara delaktig i att utveckla...
  Läs mer
 • 2017-12-04

  Enhetschef gruppbostad


  Verksamhetsområde Individ och familjeomsorg söker enhetschef till gruppbostad. Vi kan erbjuda dig ett självständigt och utvecklande arbete där du får arbeta med ett coachande ledarskap i en...
  Läs mer
 • 2017-12-04

  Pooltjänst Måltidsbiträde/Lokalvård till Måltidsserv


  Måltidsservice söker nu en medarbetare till en pooltjänst inom måltidsbiträde/lokalvård som innebär att arbeta på Luleå kommuns förskolor och skolor med sitt hemviste vid skolrestaurangen på...
  Läs mer
 • 2017-12-04

  Fritidsassistenter till Sunderbyskolan


  Tjänsten som fritidsassistent innebär att du arbetar i barn-/elevgrupp under skoltid och ibland stöttar enskilda elever. Du arbetar också på fritids under em. Du kommer att ha ansvar för ditt arbete i...
  Läs mer
 • 2017-12-04

  Lärare i åk. 4-6 till Ormbergsskolan


  Vi söker en lärare för att undervisa elever i årskurs 4-6 och med ett mentorskap i åk 6. Vi arbetar med ett inkluderande förhållningssätt i strävan att skapa en bra verksamhet för alla våra elever....
  Läs mer
 • 2017-12-01

  Stödassistent Elevhemsgatan


  Elevhemsgatan är en gruppbostad för personer inom LSS. Som stödassistent arbetar du med unga personer med varierande funktionsvariationer. Du är på ett positivt sätt ett stöd för brukarna i deras...
  Läs mer
 • 2017-12-01

  Controller


  Du ska med fokus på analys, budget-/planeringsarbete och prognoser skapa beslutsunderlag till kommunstyrelse och -ledning men även stötta förvaltnings- och bolagsledningar. Du får ansvara för...
  Läs mer
 • 2017-12-01

  Socialpedagog till Björkskataskolan


  Som socialpedagog arbetar du med att öka tryggheten i olika sociala situationer för enskilda elever som av olika anledningar behöver ett extra ”hjälpjag”. Du kommer även att ha samtal med elever...
  Läs mer
 • 2017-12-01

  Förskollärare till Förskolan Gnistan


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner.

  Du ska planera, genomföra, utveckla och utvärdera det...

  Läs mer
 • 2017-12-01

  Förskollärare till Förskolan Gnistan


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner.

  Du ska planera, genomföra, utveckla och utvärdera det...

  Läs mer
 • 2017-12-01

  Korttidsvikarie inom förskola och skola


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer
 • 2017-11-30

  Lärare SO/SV eller SO/annat ämne till Montessoriskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 i SO/SV-ämnena. Är du behörig i endast SO eller SO och annat ämne så är även det intressant för oss.

  Hos oss kommer du att arbeta i ett tryggt arbetslag...

  Läs mer
 • 2017-11-29

  Förstelärare till Sunderbyns skolområde, Luleå kommun


  Försteläraren ska i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Därutöver ska försteläraren bidra till kollegial samverkan för att utveckla och sprida god pedagogik och...
  Läs mer
 • 2017-11-27

  Fritidspedagog till Boskataskolan


  Du kommer att arbeta som fritidspedagog i Boskataskolans förskoleklass och i förskoleklassens fritidshem. Tjänsten innebär att planera och genomföra aktiviteter och undervisning på fritids men även...
  Läs mer
 • 2017-11-24

  Familjerättssekreterare


  Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. Vi utvecklas hela tiden vilket gör att det är spännande att jobba hos oss. Oavsett...
  Läs mer
 • 2017-11-22

  Metodutvecklare, språk & kulturstödjarfunktion mot nationella minioriteter


  Som metodutvecklare med språk- och kulturstödjarfunktion mot nationella minoriteter ska du driva arbetet med att bygga upp ett likvärdigt, kunskapshöjande och inspirerande arbete för att främja och...
  Läs mer
 • 2017-11-22

  Förstelärare Flerspråkscentrum, Luleå kommun


  Försteläraren ska i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Därutöver ska försteläraren bidra till kollegial samverkan för att utveckla och sprida god pedagogik och...
  Läs mer
 • 2017-11-15

  Nya medarbetare till Bergviken samt Midskogens vård- och omsorgsboende


  Med fokus på brukaren ska du med hjälp av vår gemensamma värdegrund arbeta för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Vikarie inom kök på måltidsservice


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Våra anställningsförmåner