Lediga jobb

 • 2018-02-23

  Fritidspedagog till Råneskolan


  Du kommer att arbeta i vårt fritidshem och tillsammans med dina kollegor aktivera och stimulera barnen i fritidshemmet. Du kommer även att under skoltid delta i undervisningen tillsammans med...
  Läs mer
 • 2018-02-23

  Sommarpersonal till Aronsbadet och Rånepoolen


  Fritidsförvaltningen söker semestervikarier till utomhusbaden Aronsbadet och Råneåpoolen. Som badvakt hos oss är du med och skapar trivsel och säkerställer tryggheten hos våra badgäster. Du utför...
  Läs mer
 • 2018-02-23

  Socialsekreterare till ingången


  Inom Individ- och familjeomsorgen sker ett omfattande utvecklingsarbete. Målet är att utveckla en modern socialtjänst där vi satsar stort på att alla i Luleå ska få likvärdiga möjligheter till goda...
  Läs mer
 • 2018-02-22

  Anläggningsarbetare VA


  Du ansvarar som en av tjugo anläggningsarbetare tillsammans med arbetsledare för löpande drift och underhållsinsatser samt förekommande ombyggnads- och nyanläggningsarbeten och service till våra...
  Läs mer
 • 2018-02-22

  Inkluderingssamordnare


  Du kommer att driva och samordna kommunens inkluderingsarbete på en övergripande nivå med fokus på arbete/studier, bostad, värdskap och delaktighet.

  I samverkan motverka segregation och bryta...

  Läs mer
 • 2018-02-22

  Lärare i specialidrott-basket till Luleå gymnasieskola


  Du ska undervisa i ämnet specialidrott inom Riksbasketgymnasiet vilket även inkluderar att coacha något av våra lag ”BG Luleå BK”. Arbetet innebär resor samt viss obekväm arbetstid. Förutom...
  Läs mer
 • 2018-02-22

  Lärare i matematik till Luleå gymnasieskola


  Du ska arbeta på Luleå gymnasieskola, Kv. Örnen och Lärkan. Du ska undervisa i matematik vid våra nationella gymnasieprogram i huvudsak i våra idrottsklasser. Förutom undervisning och mentorsuppdrag...
  Läs mer
 • 2018-02-21

  Kock till Klippans förskola


  Måltidsservice rekryterar kock inom Luleå kommun med placering vid förskoleköket Klippan i Bergnäset. I tjänsten utför man alla förekommande arbetsuppgifter i förskoleköket. Främst arbetar man med...
  Läs mer
 • 2018-02-21

  Kommunikatör


  Du kommer att jobba i en spännande verksamhet som ständigt är aktuell. Tillsammans med kanslichefen och den andra kommunikatören kommer du att bygga den plattform som behövs för ett långsiktigt och...
  Läs mer
 • 2018-02-20

  Kock till Älvens förskola


  Måltidsservice rekryterar kock inom Luleå kommun med placering vid förskoleköket Älven i Råneå. I tjänsten utför man alla förekommande arbetsuppgifter i förskoleköket. Främst arbetar man med...
  Läs mer
 • 2018-02-20

  Lärare Ma/No/Tek år 4-6 till Avanskolan


  Vi på Avanskolan ser estetiska och demokratiska processer som viktiga för elevens utveckling. Det innebär att oavsett ämne ska det alltid finns utrymme till dialog, eftertänksamhet och estetiska...
  Läs mer
 • 2018-02-20

  Lärare till lovskola 2018


  Lovskolan pågår under tiden 2018-06-18 – 2018-06-29. Verksamheten kommer att vara placerad på en skola i centrala Luleå. Eleverna arbetar kl. 08.30-15.30 och äter lunch i närheten av skolan.
  Läs mer
 • 2018-02-19

  Lärare ma/no f-6 till Råneskolan


  Din tjänst innebär att du:
  • Arbetar med planering, undervisning och bedömning inom dina ämnen och i breda kunskapsområden i nära samarbete med kollegor i arbetslaget och övrig personal.
  • Arbetar i...

  Läs mer
 • 2018-02-19

  Lärare i textilslöjd till Råneskolan


  Din tjänst innebär att du:
  • Arbetar med planering, undervisning och bedömning i årskurs 1-9 inom ditt ämne och i breda kunskapsområden i samarbete med ytterligare pedagoger på skolorna.
  • Arbetar i...

  Läs mer
 • 2018-02-19

  Lärare ma/no åk 7-9 till Råneskolan


  Din tjänst innebär att du:
  • Arbetar med planering, undervisning och bedömning inom dina ämnen och i breda kunskapsområden i nära samarbete med kollegor i arbetslaget och övrig personal.
  • Arbetar i...

  Läs mer
 • 2018-02-19

  Förskollärare till Älvens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du arbetar med styrdokument som du kopplar till barns lärande...
  Läs mer
 • 2018-02-19

  Semestervikarier leg arbetsterapeuter och leg fysioterapeuter


  I ansvarsområdena ingår för tjänsten att möjliggöra aktivitet och delaktighet genom råd, stöd, träning, behandling, anpassning av miljön och förskrivning av hjälpmedel.

  Arbetsterapeuter och...

  Läs mer
 • 2018-02-19

  Vikariat leg arbetsterapeut


  Vi söker en leg. arbetsterapeut för en av våra anställda som ska vara föräldraledig. Vikariatet sträcker sig över minst 5 månader.

  I ansvarsområdena ingår för tjänsten att möjliggöra aktivitet och...

  Läs mer
 • 2018-02-16

  Boendesamordnare Individ och familjeomsorgen


  Som boendesamordnare arbetar du med boendeplanering/samordning på individnivå för personer som har beslut om Bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade...
  Läs mer
 • 2018-02-16

  Fritidspedagog till Ormbergsskolan


  Tjänsten innebär att tillsammans med lärare och fritidspedagoger arbeta i barn/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Du kommer arbeta i ett väl fungerande arbetslag där man tar...
  Läs mer
 • 2018-02-16

  Lärare so/sv till Råneskolan


  Din tjänst innebär att du:

  • Arbetar med planering, undervisning och bedömning inom so och svenska i samarbete med ytterligare pedagoger på skolorna.
  • Arbetar i nära dialog med elevhälsan.
  •...

  Läs mer
 • 2018-02-15

  Projektledare till Centrala elevhälsan


  Vi söker nu en projektledare för projekt ” Inkluderande och tillgängliga lärmiljöer – för elever med funktionsnedsättning”. Projektet är tänkt att sträcka sig över år 2018, 2019 samt 2020 under...
  Läs mer
 • 2018-02-15

  Projektsamordnare


  Som projektsamordnare arbetar du med, från tid till annan, förekommande projekt. I ett inledningsskede finns en koppling till kraven inom ramen för EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter...
  Läs mer
 • 2018-02-15

  Specialpedagog till Råneskolan


  I tjänsten som Specialpedagog är du en viktig del av skolans elevhälsoteam. Ditt uppdrag är att i nära samarbete med skolledning, elevhälsoteam och pedagoger driva utveckling av undervisningen med...
  Läs mer
 • 2018-02-15

  Socialsekreterare Barn och ungdomssektionen


  Inom Individ- och familjeomsorgen sker ett omfattande utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Vi utvecklar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser för barn/unga och deras...
  Läs mer
 • 2018-02-15

  Miljöinspektör


  Som miljöinspektör så erbjuds du ett varierande arbete. Du kommer att arbeta tillsammans med andra i ditt team som arbetar med miljöskydd i förvaltningen.

  Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att...

  Läs mer
 • 2018-02-14

  Kock med lokalvård till Skurholmens förskola


  Måltidsservice rekryterar kock med lokalvård inom Luleå kommun med placering vid Skurholmens förskola. En av våra mindre förskolor med två avdelningar och ett litet tillagningskök där det dagligen...
  Läs mer
 • 2018-02-14

  Lärare i sv/so till Tallkronanskolan åk 4-6


  Du kommer att arbeta med undervisning och arbeta i arbetslag där den kollegiala samverkan är stor. Tillsammans med arbetslaget kommer du att planera och följa upp verksamheten på både grupp- och...
  Läs mer
 • 2018-02-14

  Enhetschef vård och omsorgsboende


  Verksamhet Vård och omsorg söker vikarierande enhetschef till Forsbacka vård och omsorgsboende i Råneå . Vi kan erbjuda dig ett självständigt och utvecklande arbete där du får arbeta med ett nära och...
  Läs mer
 • 2018-02-13

  Förstelärare till Benzeliusskolan


  I din roll som förstelärare kommer du att få ta ett stort ansvar när det gäller att stärka digitaliseringen i samtliga ämnen på skolan utifrån läroplanens intentioner. I klassrummet har du rollen som...
  Läs mer
 • 2018-02-13

  Specialistsocionom


  Inom Individ- och familjeomsorgen sker ett omfattande utvecklingsarbete. Målet är att utveckla en modern socialtjänst där vi satsar stort på att alla i Luleå ska få likvärdiga möjligheter till goda...
  Läs mer
 • 2018-02-12

  Museiguide i Storgården


  Guiderna befolkar och levandegör Storgården, guidar enskilda och bokade grupper på museiområdet samt dramatiserar historiska händelser. Drop-in guidningar på svenska och engelska under hela sommaren....
  Läs mer
 • 2018-02-12

  Museiguide i Perihanschagården


  Guiderna befolkar och levandegör Perihanschagården, guidar enskilda och bokade grupper samt dramatiserar historiska händelser . Aktiviteter, bakning, pyssel och temadagar, i och kring gården, vänder...
  Läs mer
 • 2018-02-12

  Handledare till Serviceavdelningen


  Från och med november 2017 så har förvaltningarna i Luleå kommun möjlighet att anställa långtidsarbetslösa med hjälp av subventionen Extratjänst. Handledaren kommer att ha en samordnande roll för de...
  Läs mer
 • 2018-02-12

  Skolkurator till Björkskataskolan


  Du kommer att verka inom grundskolans verksamhet f-9 i Luleå Kommun och arbetet är förlagd till flera skolor i Björkskatans skolområde. Arbetet utgår från Björkskataskolan åk 7-9 där rektorn är din...
  Läs mer
 • 2018-02-09

  Lärare i lågstadiet till Avan- och Alviksskolan


  Du kommer att undervisa och arbeta med elever i årskurs F-3. Fokus i tjänsten är på tidiga insatser inom läsa-skriva-räkna så du kommer att arbeta aktivt med läs- och skrivinlärning samt matematik på...
  Läs mer
 • 2018-02-09

  LSS-handläggare


  Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. Vi utvecklas hela tiden vilket gör att det är spännande att jobba hos oss. Oavsett...
  Läs mer
 • 2018-02-09

  Rektor till Boskataskolan


  I uppdraget som rektor ingår att leda och planera det systematiska kvalitetsarbetet med verksamhetens utveckling i fokus. Som rektor har du ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitets- och...
  Läs mer
 • 2018-02-09

  Avtalscontroller


  På Inköpskontoret jobbar vi teambaserat vilket innebär att du ingår i ett team med en kategoriledare och flera upphandlare. Du har dessutom tillgång till kompetenser inom juridik, inköpssamordning och...
  Läs mer
 • 2018-02-08

  Lärare till Antnässkolan


  Din tjänst innebär att du:
  • Arbetar med planering, undervisning och bedömning i årskurs 3-6 inom ämnena i läroplanen för grundskolan i samarbete med ytterligare pedagoger på skolorna.
  • Arbetar i...

  Läs mer
 • 2018-02-08

  Personalhandläggare


  Kompetensförsörjning är en central rekryteringsenhet på Socialförvaltningen. Vi ansvarar för rekrytering av medarbetare inom Socialförvaltningen och Barn och utbildningsförvaltningen verksamheter....
  Läs mer
 • 2018-02-07

  Gruppledare till Feriejobb


  Till största delen utgörs arbetstillfällena av parkarbete, målningsarbete samt allmän skötsel av naturen runt Luleå. Gruppledaren ansvarar för en grupp på ca 10-15 ungdomar. Anställningen inleds med...
  Läs mer
 • 2018-02-07

  Förskollärare till förskoleklass, Tallkronanskolan


  Du kommer att arbeta som förskollärare i förskoleklass samt på fritidshemmet Dalen tillsammans med förskollärare och fritidspedagoger. Du kommer att arbeta i arbetslag där den kollegiala samverkan är...
  Läs mer
 • 2018-02-06

  Upphandlare


  Som upphandlare agerar du självständigt som projektledare genom att ha en nära dialog med interna kravställare och leverantörer. Ditt uppdrag är att göra hållbara affärer åt Luleå kommun och flera av...
  Läs mer
 • 2018-02-06

  Livsmedelsupphandlare


  Som upphandlare agerar du självständigt som projektledare genom att ha en nära dialog med interna kravställare och leverantörer. Ditt uppdrag är att möjliggöra hållbara livsmedelsinköp åt Luleå kommun...
  Läs mer
 • 2018-02-06

  Inköpskontoret söker affärsdriven jurist


  Som affärsjurist arbetar du med att bedöma juridiska och kommersiella risker och konsekvenser samt bidrar till att addera värde i våra upphandlingar och avtal. Du agerar som kvalificerad rådgivare i...
  Läs mer
 • 2018-02-06

  Projektledare/Fritidskonsulent


  Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga inom Ung i Luleå planera, genomföra, följa upp och utvärdera aktiviteter under året.
  Läs mer
 • 2018-02-05

  Säsongsanställda Park


  I arbetet som säsongsarbetare park förekommer arbetsuppgifter som plantering av sommarblommor, ogräsrensning, gräsklippning och parkstädning.

  Arbetet som parkarbetare kräver god fysik och vi arbetar...

  Läs mer
 • 2018-02-05

  Områdesansvarig till Feriejobb


  Tjänsten innebär till största delen administrativt arbete.
  • Ansvar för planering, handläggning och kontakt med allmänheten.
  • Samordning, planering, utplacering och uppföljning av ungdomarnas...

  Läs mer
 • 2018-02-05

  Miljöinspektör


  Som miljöinspektör så erbjuds du ett varierande arbete. Du kommer att arbeta tillsammans med andra i ditt team som arbetar med miljöskydd i förvaltningen.

  Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av...

  Läs mer
 • 2018-02-02

  Maskinister VA-anläggning


  Som maskinist ingår du i en grupp som utför förekommande drift- tillsyns- och underhållsarbeten såsom mätning, kontroll, optimering och felsökning av process-, maskin-, el-, styr/regler- och...
  Läs mer
 • 2018-01-31

  Anläggningsstrateg/utredare


  Du har det övergripande ansvaret för fritidsförvaltningens investeringsprocess med koppling till Luleå kommuns idrotts- och fritidsanläggningar. Du är upphandlings- och avtalssamordnare, agerar...
  Läs mer
 • 2018-01-22

  Guider/turistinformatörer


  Arbetet som guide/turistinformatör består i att ge Visitor Centres besökare information om Gammelstads kyrkstad samt Luleå och Swedish Lapland. En stor del av arbetet består i genomförande av guidade...
  Läs mer
 • 2018-01-18

  Korttidsvikarie inom förskola och skola


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer
 • 2018-01-10

  Stödassistent Prästkragen gruppbostad


  Välkommen till en liten, utmanande verksamhet för personer med autismspektrumtillstånd. Vi söker stödassistenter som har goda kunskaper om autism, lågaffektivt bemötande och AKK.

  Verksamhetens mål...

  Läs mer
 • 2018-01-09

  Vikarie inom kök på måltidsservice


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer
 • 2018-01-08

  Leg sjuksköterskor – semestervikarier 2018


  Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom hemsjukvård, omsorg, psykiatri, korttidsboende och vård- och omsorgsboende. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har...
  Läs mer
 • 2018-01-08

  Undersköterskor till hemsjukvården– semestervikarier 2018


  Som undersköterska kan du arbeta inom hemsjukvård eller vård- och omsorgsboenden. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du kommer att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter för patienter...
  Läs mer
 • 2018-01-01

  Sommarjobb vård, stöd och omsorg 2018


  Vård och omsorgsboende/Korttidsboende
  På boendet arbetar du utifrån varje brukares individuella behov. Arbetet innebär att ge brukaren omvårdnad, service och ett dagligt liv med socialt innehåll. På...

  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Våra anställningsförmåner