Tillväxtprogram bild

Foto: Joakim Höggren, Luleå kommun

Tillväxtprogram – Ledande nordlig region

Skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad. Här ska finnas arbete för våra 10 000 nya Luleåbor, studenter och pendlare. Här ska företagsledare, organisationer och styrelser välja att investera och utveckla sina verksamheter. Luleåregionen ska vara ett nav för tillväxt, kunskap och kompetens.

I programmet Ledande nordlig region beskrivs kommunens inriktning för näringslivsutveckling, en god kompetensförsörjning och ett mångkulturellt samhälle. Programmet beskriver också hur kommunen ska arbeta för att ta tillvara och stimulera människors entreprenörskap.

Läs sammanfattning av programmet » Pdf, 546.8 kB.

Samband mellan tillväxt och välfärd

Den kommunala verksamheten finansieras i huvudsak av skatteintäkter och statsbidrag. Tillväxt i den kommunala ekonomin ger förbättrade förutsättningar att tillgodose medborgarnas behov av tjänster.

Det finns i princip två vägar för att få tillväxt i den kommunala ekonomin:

  • Ökad produktivitet eller effektivitet, d v s att få ut ett utökat/förbättrat tjänsteutbud med oförändrat skatteuttag – mer värde för pengarna.
  • Ökade intäkter genom ökade statsbidrag eller genom ökade skatteintäkter.

Befintligt nationellt utjämningssystem för skatter och statsbidrag påverkar kommunens ekonomi mycket kraftigt beroende på antalet invånare. Därför blir befolkningstillväxten viktig för att kunna bibehålla och stärka den kommunala ekonomin. Befolkningsutvecklingen har därför en avgörande betydelse för vår kommuns framtid. Luleå kommun uppvisar idag en befolkningstillväxt som vi ska värna om och utveckla.

En annan viktig fråga för tillväxten är att alla medborgare inkluderas för att skapa tillväxt och företagande så att alla får möjlighet att bidra. Tillväxt leder till att fler idéer kan förverkligas, fler uttryck som ökar mångfalden och fler som deltar i samhällsutvecklingen.

”…kultur skapar attraktiva livsmiljöer och framkallar kreativitet, kreativitet föder idéer och innovationer, idéer och innovationer tillsammans med riskkapital och ett bra företagsklimat skapar nya företag, nya företag skapar arbetstillfällen, arbetstillfällen ger ökade skatteintäkter, ökade skatteintäkter möjliggör en förbättrad offentlig välfärd och ett minskat skatteuttag, välfärd och låga skatter attraherar högteknologiska företag och kreativa människor, kreativa miljöer och väl fungerande offentliga och privata institutioner föder tolerans och tillit, tolerans och tillit stärker kulturen i vid mening, kultur skapar attraktiva livsmiljöer och kreativitet, kreativitet föder…”

Källa: Jan Torége, ansvarig för Öppna jämförelser av företagsklimatet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Sidan uppdaterades den 3 januari 2023