Anhörigstöd

Har din livskamrat drabbats av en sjukdom eller en olycka? Är dina föräldrar eller ditt barn sjuk eller har en psykisk ohälsa? Kanske är du förälder eller syskon till någon ung vuxen med funktionsnedsättning?

Se filmen - Anhörigstöd berör oss alla någon gång i livet.

En sjukdom kan väcka oro och sorg. Det är lätt att bli trött och många känner sig ensam med allt ansvar men det behöver inte vara så. Låt oss hjälpa dig att bli en hållbar anhörig. Du som hjälper en närstående kan själv behöva stöd.

Kontakta våra anhörigkonsulenter:

  • för information om vad kommunen har att erbjuda
  • för enskilda samtal där du i lugn och ro får tillfälle att beskriva din situation
  • för råd och stöd i anhörigfrågor
  • för hembesök
  • för att delta på föreläsningar eller i samtalsgrupper

Samtalsgrupper

Vi startar samtalsgrupper löpande under året och vänder oss till dig som är anhörig till någon som har en psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Vi har även en grupp "hållbar anhörig" för dig som är anhörig till någon som är äldre eller har en långvarig sjukdom.

Vi har också en grupp som särskilt vänder sig till män som är anhöriga.

Vill du veta mer eller anmäla dig till någon av samtalsgrupperna? Kontakta oss via e-post till anhorigstod@lulea.se

Bild på Ann-Catrin, Anna-Lena och Maria

Ann-Catrin och Anna-Lena

Kontakt

Ann-Catrin Nyberg, anhörigkonsulent för anhöriga till personer med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning.

Anna-Lena Hansson, anhörigkonsulent för anhöriga till långtidssjuka eller äldre personer

Du kan nå oss på 0920-45 30 00.

Dina synpunkter är viktiga för oss

Vi vill gärna vet vad du som är anhörig, tycker om våra verksamheter, så att vi får veta vad som fungerar bra och vad vi borde bli bättre på. Svara gärna på vår enkät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 12 oktober 2023