Barn, ungdom och familj

Alla barn har rätt att få växa upp tryggt och ha det bra. Men ibland är det inte så.

Luleå kommun erbjuder stöd till barn ungdomar och deras familjer. Vi erbjuder tidiga insatser i form av service och rådgivning. Vi ger också omfattande stöd och behandling när det behövs.

Sidan uppdaterades den 10 januari 2023