Familjerätten

Ni som är nyblivna föräldrar eller är föräldrar som eventuellt funderar på att gå skilda vägar kan stöta på en del svårigheter när det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Familjerätten hjälper till med frågor kring faderskap, vårdnad, föräldraskap och adoptioner.

Fastställa faderskap eller föräldraskap

Ni som har fått barn men inte är gifta, måste fastställa faderskapet eller föräldraskapet.

Samarbetssamtal

Längre väntetid

Just nu är väntetiden att få komma på samarbetssamtal längre än vanligt, ansök därför i god tid.

För er som behöver hjälp med att komma överens i frågor som rör era barn kan samarbetssamtal hjälpa. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar som båda kan acceptera.

Ansök om samarbetssamtal i den kommun era barn är folkbokförda.

Ansök i samarbetssamtal i e-tjänsten:

Informationssamtal

Informationssamtal är ett samtal för barnets skull.

Separationer är sällan enkla, särskilt när det finns barn med i bilden.

För att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen har regeringen beslutat att från den 1 januari 2022 införa en lag om informationssamtal. Det innebär att föräldrar som överväger att gå till domstol med sin tvist först ska få information om den hjälp och det stöd som finns att tillgå utanför domstolen.

Lagen har kommit till med barnets bästa i fokus, och med förhoppningen att informationssamtalet i många fall kan hjälpa föräldrar att slippa gå vidare till domstol.

Vad innebär den nya lagen för oss som föräldrar?

Lagen om informationssamtal infördes 1 januari 2022, men från den 1 mars 2022 är det dessutom krav på den förälder som vill inleda en tvist i domstol att först ha deltagit i ett informationssamtal. Kommunen ansvarar för samtalen som är kostnadsfria för föräldrarna.

Finns det inte en risk för att detta drar ut ännu längre på vår konflikt?

Informationssamtal ska hållas så snart det är möjligt och senast inom fyra veckor från att ni begärt samtalet. Ni erbjuds i första hand ett gemensamt samtal. Enskilda samtal kan bli aktuella om det finns särskilda skäl för det (t ex misstanke om förekomst av våld eller andra former av övergrepp). Ni ska också alltid erbjudas enskilda samtal om någon av er begär det.

Vad är målet med informationssamtalet?

Syftet med samtalet är att informera er som föräldrar om möjligheterna till samförståndslösningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Förhoppningen är att undvika att konflikten hamnar i domstol. Att föräldrarna kommer överens innebär oftast en lugnare och tryggare situation för barnet. En samförståndslösning är också mer hållbar eftersom föräldrarna gemensamt ser till att vårdnad, boende och umgänge fungerar.

Vill du ansöka om informationssamtal?

Vänligen kontakta oss på familjeratt@soc.lulea.se och uppge ditt telefonnummer så återkommer vi till dig, alternativt ring oss på vår telefontid, vardagar utom onsdag 8.30 till 9.30 på 0920 45 30 00.

Information om att skriva avtal

Om ni som föräldrar är överens om vårdnad eller boende eller umgänge, finns det möjlighet att ansöka om att skriva juridiskt bindande avtal gällande detta. Familjerätten gör då en mindre utredning för att säkerställa att avtalet är till barnets bästa.

Ansök om att skriva avtal i den kommun era barn är folkbokförda.

Ansök i e-tjänsten:

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation kan det vara svårt att komma överens om var barnet ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget ska se ut. Familjerätten ger er råd och stöd att komma överens i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.

För barn: En film som visar hur det går till när du träffar oss

Ibland kan föräldrar som separerat ha svårt att komma överens. De kanske tycker olika om var du ska bo, och inte kommer överens med varandra om det. Filmen visar hur vi på familjerätten i Luleå hjälper dig och dina föräldrar när dina föräldrar vänt sig till domstolen.

Adoption

Ändra barnets efternamn

Vill ni ändra barnets efternamn gör ni det i folkbokföringen hos Skatteverket.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens om vilket efternamn barnet ska ha, utreder familjerätten frågan på uppdrag av tingsrätten. Utifrån utredningen beslutar sedan tingsrätten vilket efternamn barnet ska ha.

Tillgänglighet

Familjerätten strävar efter att vara tillgänglig och behjälplig för alla som är i behov av det vi kan hjälpa till med. Vi försöker ta hänsyn till människors individuella behov och förutsättningar.

Kontakt

Familjerätten nås på 0920-45 30 00 eller familjeratt@soc.lulea.se.
Telefonrådgivning mellan klockan 8.30-9.30 måndag-tisdag samt torsdag-fredag.
Vi tar endast emot bokade besök.

Sidan uppdaterades den 6 oktober 2023