Medlingsverksamhet

Medlingsverksamheten i Luleå bedrivs av socialförvaltningen i samarbete med polis, åklagare, frivårdsmyndigheten och brottsofferjour.

Du kan själv ta initiativ till medling genom att direkt kontakta medlingsverksamheten. Du kan också be din utredare hos polisen eller din socialsekreterare att kontakta oss. Självklart kan någon annan du har förtroende för också hjälpa dig med kontakten! 

Vad är medling?

Medling är ett frivilligt möte mellan en ung person som har begått ett brott och den som har blivit utsatt för brottet.

Mötet sker på en neutral plats och leds av en opartisk person (medlaren). Mötet ger båda parter möjlighet att prata om händelsen. Den som har begått brottet får en chans att ställa till rätta, och den som har blivit utsatt får en chans att berätta om sina upplevelser och vilka konsekvenser det har fått. Parterna får också chans att prata om hur de ska förhålla sig till varandra i framtiden.

Parterna kan ha med sig vårdnadshavare eller någon annan stödperson till medlingsmötet om det känns jobbigt att delta själv. Stödpersonernas uppgift är att sitta med, inte att delta aktivt i medlingssamtalet. 

Medling är ett komplement till den vanliga rättsprocessen och ger de inblandade en möjlighet till ett "mänskligt" möte som inte myndigheter eller en domstol kan erbjuda. 

Medling används vid många typer av brott som till exempel egendoms- vålds- och misshandelsbrott. Den erbjuds i ärenden där unga personer under 21 år har begått brott.

Varför är medling bra för dig som har begått brott?

Du får en chans att ställa till rätta det du har gjort, att be om ursäkt och kanske skriva ett avtal om gottgörelse. Du får en chans att förklara din sida av händelsen. 

Genom att delta vid medlingen och möta brottsoffret visar du mod. 

Varför är medling bra för dig som har blivit utsatt för brott?

Du får ett ansikte på den som har utsatt dig för brottet, och du kanske kan få svar på dina frågor kring händelsen. Att bli utsatt för brott kan röra upp många känslor såsom rädsla, otrygghet, hämndkänslor.

Forskning visar att den brottsutsatte mår betydligt bättre efter en medling. Det är ett bra sätt att bearbeta händelsen och lämna den bakom sig. 

Medling innebär en "vinn-vinnsituation" för båda parter, då båda går stärkta ur mötet.

Kontakta oss

Kontakta oss på 0920-45 30 00 eller epost till medling@lulea.se .

Besöksadress: Smedjegatan 17B, Luleå

Sidan uppdaterades den 3 april 2023