Ungdomstjänst

Ungdomar som har begått brott kan dömas till mellan 20 och 150 timmar ungdomstjänst. Kommunen ansvarar för ungdomstjänstens innehåll som i huvudsak ska bestå av oavlönat arbete men även av ett så kallat påverkansprogram, bestående av samtal.

Oavlönat arbete

Det oavlönade arbetet kan genomföras på de flesta arbetsplatser, men måste först godkännas av oss som arbetar med ungdomstjänst. Det är viktigt att arbetsplatsen har rätt inställning till uppdraget och att de kan utse en lämplig handledare till ungdomen. Vi beaktar alltid ungdomarnas och vårdnadshavarnas egna förslag på arbetsplats.

Påverkansprogrammet

Påverkansprogrammet består av ett bestämt antal timmar och har ett strukturerat innehåll. Påverkansprogrammet berör bland annat brottet, konsekvenser och att göra andra val i framtiden. Vissa delar i programmet byts ut och anpassas efter det brott som har begåtts. Vårt önskemål är att vårdnadshavare eller någon annan vuxen person deltar i samtalen så långt det är möjligt.  

Krav

Rättsväsendet ställer stora krav på ungdomstjänstens innehåll och att det efterlevs av den som dömts. Om någon inte deltar aktivt eller uteblir meddelas åklagaren som därefter kan varna ungdomen. Det kan även bli aktuellt att undanröja domen (alltså ersätta ungdomstjänsten med någon annan påföljd).

Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00. 

Sidan uppdaterades den 24 september 2019